Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45.

Act45 има за цел да повиши осведомеността сред работодателите, организациите на гражданското общество и обучителните организации за необходимостта от сътрудничество за овластяване и образование на хора над 45 години с ниски умения, с цел подобряване на тяхната заетост или повишаване на квалификацията им.

Събитието има за цел:

 • Да представи проект Act45, инструментите и ръководствата, които са създадени до момента.
 • Да повиши осведомеността на участниците за необходимостта от създаване на сътрудничества за насърчаване на социалната и трудовата интеграция на хора над 45 години с ниски умения.
 • Да включи представените организации в оценката на инструментите и тяхното надграждане.
 • Да представи мрежа от организации и да ангажира участниците в срещата да се включат в единната мрежа за сътрудничество.

Събитието е насочено към:

 • Организации на гражданското общество (трудови консултанти, обучители, мениджъри, социални работници и др.).
 • Представители на работодателите, които могат да осигурят устойчиви възможности за заетост на хора с ниски умения на възраст над 45 години, сдружения на работодатели и представители на организациите на пазара на труда.
 • Обучителни организации и преподаватели за възрастни.
 • Представители на местна и национална власт.

Събитието ще се проведе онлайн, в сряда, 31 март, 10.00-12.00, чрез платформата Google Meet на https://meet.google.com/wnf-hwaa-ooo

Няколко думи за проект Act45

Проучванията в ЕС показват, че най-високите нива на дългосрочна безработица във всяка държава-членка са сред най-слабо образованите слоеве от населението. В същото време около 60% от 74-те милиона европейци, които не са завършили училище или нямат достатъчно цифрови умения, са на възраст над 45 години. Тази група има и най-големи трудности да участва в последващо обучение, но същевременно се нуждае най-много от продължаващо обучение през целия живот.

За да се справи с тези предизвикателства, АРИР-Стара Загора в сътрудничество с 4 партньори от Гърция, Испания и Италия изпълнява проект Act45 от октомври 2019 г. Аct45 се финансира от Програма Еразъм + на Европейския съюз и има за цел да създаде рамка за сътрудничество между организациите на гражданското общество, работодатели и обучителни организации, насърчавайки безработните над 45 години с ниски умения да участват в програми за обучение през целия живот.

За тази цел, до момента са проведени изследвания за причините за ниското участие на безработните на възраст над 45 години в преквалификация и са идентифицирани както бариерите пред участието на тези лица, така и критериите за тяхното ангажиране в програмите за учене през целия живот. В проучването са участвали безработни на възраст над 45 години, които нямат достатъчно умения за четене, смятане или използване на компютър, както и работодатели, които са споделили своите виждания за необходимите действия, насочени към бързото реинтегриране на безработните на пазара на труда.

Освен това, към момента има разработени 3 ръководства:

 • въвеждаща рамка за сътрудничество между организации на гражданското общество, работодатели и образователни институции.
 • предложения за инструменти в подкрепа на съветниците по заетостта в работата им за ефективна професионална рехабилитация на безработни на възраст над 45 години.
 • представяне на конкретни проекти и прилагане на корпоративни програми за обучение за възрастни над 45 години, включително добри практики и практически инструменти за заинтересованите страни.

Повече информация можете да намерите на www.act45.eu.

 Act45finaleventlogos

Проектът Act45 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Той се изпълнява в Гърция от ActionAid Hellas и Гръцката генерална конфедерация на трудовия институт по труда (INE-GSEE), в Италия от RE.TE, в Испания от Action Against Hunger и в България от Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора.

Act45finaleventlogos 2
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този бюлетин не представлява одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.
 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg