Новини

Европейската комисия представя нова стратегия, за да стане най-голямата зона за свободно пътуване в света – Шенгенското пространство – по-силна и по-устойчива.

 Шенгенското пространство обхваща 26 държави, в които живеят над 420 милиона души. Премахването на контрола по вътрешните граници между шенгенските държави е неразделна част от европейския начин на живот: почти 1,7 милиона души живеят в една държава от Шенгенското пространство и работят в друга. Хората са изградили живота си около свободите, предлагани от Шенгенското пространство, като всеки ден 3,5 милиона души пресичат границите между шенгенските държави.

 Свободното движение на хора, стоки и услуги е в основата на Европейския съюз и е от ключово значение за възстановяването на Европа след кризата с коронавируса. С днешната стратегия Комисията прави оценка на предизвикателствата, пред които е изправено Шенгенското пространство през последните години, и очертава път напред, който запазва ползите от Шенген. Необходими са общи действия на равнището на Съюза, за да могат държавите членки да се справят с днешните предизвикателства.

 Доброто функциониране на Шенгенското пространство се основава на три стълба: ефективно управление на външните граници на ЕС, укрепване на вътрешните мерки за компенсиране на липсата на контрол по вътрешните граници, по-специално по отношение на полицейското сътрудничество, сигурността и управлението на миграцията, и осигуряване на солидна подготовка и управление, включително завършването на процеса на интегриране в Шенгенското пространство. С цел да се насърчи взаимното доверие в прилагането на шенгенските правила, днес Комисията представя и предложение за преразглеждане на механизма за оценка и наблюдение по Шенген.

 Стратегията се стреми към: 

 

  • Гарантиране на ефективно управление на външните граници на ЕС
  • Укрепване на Шенгенското пространство във вътрешен план 
  • Повишаване на подготовката и подобряване на управлението
  • Разширяване на Шенгенското пространство

 

Повече информация ще намерите в съобщенеито за медиите тук.

 

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news