Новини

Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър, който се съсредоточава върху предоставянето на фискални насоки на държавите членки, докато те продължават процеса на постепенно отваряне на своите икономики.

 Тези насоки имат за цел да помогнат на държавите членки да засилят икономическото си възстановяване, като използват по най-добрия възможен начин Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — основният инструмент на NextGenerationEU. Тази година европейският семестър беше адаптиран поради връзките с плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост, съдържащи инвестициите и реформите, които МВУ ще финансира.

 Задействането през март 2020 г. на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж даде възможност на държавите членки да реагират бързо и да приемат спешни мерки за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията.

 На 3 март 2021 г. в Съобщението на Комисията относно фискалната политика бе пояснено, че решението за дезактивиране на общата клауза за дерогация следва да бъде взето въз основа на цялостна оценка на състоянието на икономиката въз основа на количествени критерии, като основният количествен критерий е равнището на икономическата активност в ЕС в сравнение с равнищата отпреди кризата. Въз основа на икономическата прогноза на Комисията от пролетта на 2021 г. общата клауза за дерогация ще продължи да се прилага през 2022 г. и се очаква да бъде дезактивирана, считано от 2023 г.

 Фискалната политика трябва да продължи да бъде подкрепяща през 2021 г. и 2022 г. Държавите членки следва да избягват преждевременното оттегляне на подкрепата и да използват пълноценно финансирането по МВУ. Осъществяването на инвестиции и реформи в рамките на МВУ ще допринесе за подпомагане на икономическото възстановяване, насърчаване на по-висок потенциален растеж и заетост, намаляване на дисбалансите и подобряване на публичните финанси. През 2022 г. националните фискални политики следва да станат все по-диференцирани, като всички държави членки следва да запазят инвестициите в подкрепа на възстановяването. Когато условията го позволяват, държавите членки следва да провеждат политики за гарантиране на фискална устойчивост в средносрочен план.

 Комисията прие доклад по член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) за всички държави членки, с изключение на Румъния, по отношение на която вече се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж. Целта на този доклад е да се оцени дали държавите членки спазват критериите за дефицита и за дълга, предвидени в Договора. Анализът показва, че критерият за дефицита е изпълнен от България, Дания и Швеция и не е изпълнен от всички останали държави членки. Критерият за дълга не е изпълнен от 13 държави членки (Белгия, Германия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Унгария, Австрия, Португалия, Словения и Финландия).

 Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

 

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg