За да се улесни достъпът на гражданите на Обединеното кралство до информация относно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа, Европейската комисия събра основна информация от наличните източници. 

 След излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз много граждани на Обединеното кралство се нуждаят от информация относно статута и правата си при пребиваване в държава члемка на ЕС.  

 В тази връзка цялата налична информация отноцно националните схеми за пребиваване и наличните мерки за подкрепа е събрана на специална интернет страница.

 Европейската комисия ще продължи да актуализира информацията на тази уебстраница с последните данни от държавите – членки на ЕС.

 Тъй като обаче ситуацията може да се промени, на гражданите на Обединеното кралство се препоръчва да се консултират със съответните национални органи, които са първата точка за контакт за гражданите на Обединеното кралство и които могат да им окажат пряка помощ.