Новини

Необходимо е по-стриктно прилагане на настоящите правила и директиви на национално и местно ниво, подобряване на законодателството на европейско ниво, както и повишаване на информираността на гражданите, за да се повиши качеството на атмосферния въздух – до тези заключения стигнаха участниците в уебинара „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики и решения“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 15 юни 2021 г.

 .

По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.

 .

По време на онлайн събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на атмосферния въздух, промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите, и беше споделен опитът на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков с мерки за намаляването на замърсяването на въздуха.

Хави Лопес (С&Д, Испания), докладчик по прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух, подчерта важността на темата, защото качеството на въздуха е пряко обвързано със здравето на гражданите. Според него се наблюдава неравенство между различните европейски страни и техните граждани относно чистота на въздуха, който те дишат, и е необходимо да се предприемат и приложат ефективни мерки в градските райони, за да се намали концентрацията на парниковите газове.  Той изтъкна, че има нужда от нови инструменти и законодателни промени, които да съвпадат с изискванията на СЗО, за да се повиши качеството на атмосферния въздух.

Франсоа Уакенхут, началник отдел „Чист въздух“ в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, представи данни за ЕС и България и посочи предизвикателствата, пред които те са изправени. Той дискутира предприетите мерки от Европейската комисия, но изтъкна значението и ролята на местните и национални власти, както и на гражданите за решаването на проблема. Според него основата трябва да се положи на местно ниво, като се вземат добрите примери и практики от други европейски страни и градове и се положат повече усилия за успешното им реализиране.

 .

Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.

 .

Стефан Димитров представи проекта AirBG.info за мониторинг на качеството на въздуха, на който той е съосновател и изтъкна проблемите с чистотата на въздуха в София и България, като предложи решения за справяне с тях. По думите му липсата на политическа воля и ефективни институционални мерки лежат в основата на продължителното запазване на ниското качество на въздуха в България и водят до редица здравни проблеми и по-висока смъртност в страната.

Проблемите, решенията и резултатите, постигнати в района на Ломбардия, обобщи и представи Гуидо Ланзани, началник отдел „Качество на въздуха“ в Регионалната агенция за опазване на околната среда в Ломбардия, Италия. Той обобщи, че наложените регулации по отношение на транспорта са плащане за вход с автомобил в Милано, приветстване на алтернативни методи на придвижване (велосипеди и споделен транспорт), промотиране на градския транспорт и подменяне на старите транспортни средства. Друг реализиран проект в област Ломбардия е въвеждането на ограничения на зоните, в които могат да се движат определени автомобили в зависимост от тяхната екологичност, както и спирането и ограничаването на  трафика за определен период, когато са налице високи нива на замърсяване.

Анна Двораковска от сдружението „Тревога за смога в Полша“, което се фокусира върху подобряването на качеството на въздуха в страната, представи ситуацията в района на Краков и сподели как един от най-замърсените градове в ЕС през 2012 г. постига чувствително подобрение. Като най-важно условие за решаване на проблема със замърсяването на въздуха тя посочи желанието за промяна и гражданската ангажираност. Първата конкретна стъпка по пътя към по-чист въздух в Краков е забраната на горене на твърди горива. Анна Двораковска подчерта, че процесът отнема няколко години, помощи и сътрудничество на различни нива, за да могат хората да преминат към по-екологични методи на отопление, но резултатите са видими.

Пълен запис на събитието на български

 

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

ecrc

Полезни връзки

rep_office_b
kristalina

button_ep_bg

eesc
button_treaty_of_lisbon_bg
politiki
fondovete
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_debateeurope

button_ecc
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en

Европейска година за развитие

justice
button_climate-action_bg

banner-lifelong-blog
button_eutube
logo_CoR_bg

 90355169 233826561090752 4566392577518993408 n

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

140610-biodiversity
kids-corner_bg

safeonline

 

eu-civic-news