Новини

Необходимо е по-стриктно прилагане на настоящите правила и директиви на национално и местно ниво, подобряване на законодателството на европейско ниво, както и повишаване на информираността на гражданите, за да се повиши качеството на атмосферния въздух – до тези заключения стигнаха участниците в уебинара „Как да дишаме по-чист въздух? Европейски практики и решения“, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България на 15 юни 2021 г.

 .

По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.По време на първата част на събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на въздуха и промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите.

 .

По време на онлайн събитието бяха представени текущите европейски политики за качество на атмосферния въздух, промените, за които настояват Европейският парламент и гражданите, и беше споделен опитът на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков с мерки за намаляването на замърсяването на въздуха.

Хави Лопес (С&Д, Испания), докладчик по прилагането на директивите относно качеството на атмосферния въздух, подчерта важността на темата, защото качеството на въздуха е пряко обвързано със здравето на гражданите. Според него се наблюдава неравенство между различните европейски страни и техните граждани относно чистота на въздуха, който те дишат, и е необходимо да се предприемат и приложат ефективни мерки в градските райони, за да се намали концентрацията на парниковите газове.  Той изтъкна, че има нужда от нови инструменти и законодателни промени, които да съвпадат с изискванията на СЗО, за да се повиши качеството на атмосферния въздух.

Франсоа Уакенхут, началник отдел „Чист въздух“ в Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, представи данни за ЕС и България и посочи предизвикателствата, пред които те са изправени. Той дискутира предприетите мерки от Европейската комисия, но изтъкна значението и ролята на местните и национални власти, както и на гражданите за решаването на проблема. Според него основата трябва да се положи на местно ниво, като се вземат добрите примери и практики от други европейски страни и градове и се положат повече усилия за успешното им реализиране.

 .

Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.Втората част на уебинара беше посветена на опита на регион Ломбардия, Италия и полския град Краков.

 .

Стефан Димитров представи проекта AirBG.info за мониторинг на качеството на въздуха, на който той е съосновател и изтъкна проблемите с чистотата на въздуха в София и България, като предложи решения за справяне с тях. По думите му липсата на политическа воля и ефективни институционални мерки лежат в основата на продължителното запазване на ниското качество на въздуха в България и водят до редица здравни проблеми и по-висока смъртност в страната.

Проблемите, решенията и резултатите, постигнати в района на Ломбардия, обобщи и представи Гуидо Ланзани, началник отдел „Качество на въздуха“ в Регионалната агенция за опазване на околната среда в Ломбардия, Италия. Той обобщи, че наложените регулации по отношение на транспорта са плащане за вход с автомобил в Милано, приветстване на алтернативни методи на придвижване (велосипеди и споделен транспорт), промотиране на градския транспорт и подменяне на старите транспортни средства. Друг реализиран проект в област Ломбардия е въвеждането на ограничения на зоните, в които могат да се движат определени автомобили в зависимост от тяхната екологичност, както и спирането и ограничаването на  трафика за определен период, когато са налице високи нива на замърсяване.

Анна Двораковска от сдружението „Тревога за смога в Полша“, което се фокусира върху подобряването на качеството на въздуха в страната, представи ситуацията в района на Краков и сподели как един от най-замърсените градове в ЕС през 2012 г. постига чувствително подобрение. Като най-важно условие за решаване на проблема със замърсяването на въздуха тя посочи желанието за промяна и гражданската ангажираност. Първата конкретна стъпка по пътя към по-чист въздух в Краков е забраната на горене на твърди горива. Анна Двораковска подчерта, че процесът отнема няколко години, помощи и сътрудничество на различни нива, за да могат хората да преминат към по-екологични методи на отопление, но резултатите са видими.

Пълен запис на събитието на български

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg