Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

unicef

В Община Стара Загора се реализация пилотен проект за тестване на Европейската Гаранция за детето“с подкрепата на УНИЦЕФ

Като партньор на Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, община Стара Загора подписа споразумение за изпълнението на финансирания от Европейската комисия пилотен проект за тестване на Европейската Гаранция за детето“.

България е една от седемте държави-членки на ЕС, които изпълняват пилотни проекти за тестване на Европейската гаранция за детето с подкрепата на УНИЦЕФ и с финансиране от Европейската комисия като част от Фаза III на подготвителното действие. 

 

Една от основните цели на проекта на територията на община Стара Загора е да бъдат подобрени условията на живот и да се подкрепи въвеждането на системен подход  към  ранната детска интервенция със специален акцент върху децата на възраст между 0 и 3 години с увреждания и затруднения в развитието и лицата, които полагат грижи за тях. Ще се разшири също достъпа до и използването на интегрирани услуги услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с обучителни затруднения и за деца с увреждания, както и за  услуги за деца, живеещи в семейства в уязвимо положение.

Център за ранно детско развитие в Стара Загора e подкрепен за разработване и въвеждане на системен подход към ранната детска интервенция. По проекта ще бъдат наети допълнителни двама специалисти с подходящо образование на пълен работен ден за осигуряване на ранна интервенция, приоритетно чрез мобилна работа в естествената среда на децата и социален работник на пълен работен ден с координирaщи функции. Те ще получат обучение и методическа подкрепа за прилагане на семейно-ориентиран подход в естествената среда на децата.  Назначените допълнителни специалисти ще предоставят семейно-центрирана ранна интервенция, съгласно съществуващата методика за работа на услугите за ранна интервенция на уврежданията и допълнителните насоки за работа в естествената среда на детето чрез засилена подкрепа, консултиране и насоки на родителите.

Ще има и семинари за педиатрите и общопрактикуващите лекари за ранно откриване на евентуални проблеми и механизъм за комуникация и координация между специалистите.

Също в рамките на проекта се подпомага дейността и се разширява капацитетът на шест детски градини- „Светулка“, ДГ № 34 „Райна Княгиня“, ДГ № 58 „ Звездица“ с филиал в с. Богомилово, ДГ № 5 „Мечо Пух“, ДГ № 25 „Ален мак“ и ДГ Свобода“ за предоставяне на приобщаващо предучилищно образование. Ще бъдат предоставени обучение, консултации, методическа и експертна подкрепа на персонала, а също в детските градини ще бъдат назначени допълнително психолози, логопеди в зависимост от нуждите. Ще се осигурят и материални условия за приобщаващо обучение.

Център за обществена подкрепа (ЦОП) в Стара Загора също е подкрепен за въвеждане на центриран към детето и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните семейства. Предвижда се наемане на трима нови специалисти, които ще осъществяват основно мобилна работа на място в общностите. Методиката на центъра за работа с най-уязвимите общности ще бъде изследвана и разширена с възможности за изпълнение на програми за предотвратяване на рисковете и социално включване, разработени в отговор на конкретни проблеми в уязвимите общностите, идентифицирани при картографирането им.

За пилотния проект:

„Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Европейската комисия партнира с Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия за изпълнението на Фаза III от подготвителнoто действие, която цели да апробира осъществимостта на Европейската гаранцията за детето в седем държави–членки на ЕС.

В България пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и към децата от семейства в уязвимо положение, включително ромски деца от уязвими общности. Целта на проекта е да разшири достъпа и да подобри качеството на 4 вида услуги – патронажна грижа на семейства с малки деца, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, качествено приобщаващо предучилищно образование и насочени към децата и семействата услуги за превенция и подкрепа с фокус върху децата от семейства в уязвимо положение. Пилотните дейности се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора  и ще обхванат около 6,500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори.

Още информация за пилотния проект можете да намерите тук.

Този проект е финансиран от Европейския съюз

© Община Стара Загора, 2021

 

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg