Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г.

 

 .

 

Наградата за европейски гражданин се присъжда от Европейския парламент на граждани или организации за осъществени от тях проекти, спомагащи за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и интеграция между гражданите на държавите членки. Наградата е под формата на почетен медал и има символично изражение.

Селекцията на лауреатите от всички държави - членки на ЕС, беше извършена от 11-членно европейско жури, включващо представители на Европейския парламент, видни общественици и европейски граждански и младежки организации. То направи своя избор, след като българското национално жури в състав Ева Майдел (ЕНП), Петър Витанов (С&Д), Искра Михайлова (Обнови Европа), Симона Димитрова (Национален младежки форум) и Биляна Богоева (Българско училище за политика „Димитър Паница“)  излъчи 5 номинации измежду подадените 12 кандидатури от България.

Българският лауреат

Проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ е онлайн пространство, в което местните власти от Европейския съюз могат да представят безплатно работата си, успешните си проекти и инициативи и да им дадат видимост сред широка европейска аудитория. Целта му е да стимулира обмена на добри практики и иновативни решения, и да показва приноса на ЕС към развитието на местните общности.

Порталът се стреми да подобри разбирането между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС, да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа, като направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими, повишавайки доверието в институциите. В него са включени стотици примери за успешно изпълнени европейски проекти, които подпомагат социалното, икономическо и технологично развитие на европейските градове и региони, както и за конструктивни решения на предизвикателствата, пред които са изправени те – климатични промени, замърсяване, обезлюдяване, технологична изостаналост, опазване на културното наследство и други. Порталът стана един от първите официални партньори на инициативата Нов Европейски Баухаус. Благодарение на работата на екипа на портала TheMayor.EU, добрите примери от европейските градове и региони достигат до стотици хиляди европейски граждани, а Европейският съюз става по-разбираем, по-близък и по-прозрачен за тях.

 

 .

 

Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“. Снимка: © Сдружение Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“. Снимка: © Сдружение "Евро Адванс"

 

 .

 

Повече за проекта разказа Боян Томов, основател на портала TheMayor.EU и председател на сдружение „Евро Адванс“.

Защо създадохте Европейския портал за градове и граждани? Какво ви вдъхнови?

Винаги съм оценявал високо усилията на местните власти и ежедневно имам нови поводи да се възхищавам от работата им. Те са най-близкото до гражданите управленско звено и като такова са натоварени с огромна отговорност и очаквания. Същевременно, кметовете и общинските съвети работят в условия на силно ограничени финансови и властови ресурси, което прави работата им още по-голямо предизвикателство.

Когато преди години разсъждавахме върху тези въпроси с екипа ми, си дадох сметка, че малко хора разбират, че общинските администрации заслужават огромно признание и че често интересните и иновативни решения, които въвеждат, остават ограничени само до местната общност.

В същото време осъзнах, че българската медийна среда страда от огромен недостиг на добри новини. Казах си, че това не трябва да е така: добрите идеи трябва да получат гласност, особено, когато имат потенциал да подобрят живота на други места в Европа и света.

Така реших да създам Портала на българските общини Кмета.бг, който бързо се доказа като необходим и релевантен пред българската аудитория. В последствие се амбицирах да разширя обхвата до целия Европейски съюз и да стартирам мултиезичен проект – TheMayor.EU. Градовете на ЕС са неизчерпаем извор на амбициозни идеи и иновативни решения, не спирам да се убеждавам в това.

Защо е важно да се споделят добри практики?

Макар и името на портала да е препратка към градоначалниците, той е също толкова ориентиран към гражданите – всички ние, които обитаваме определено населено място, плащаме данъци и пътуваме в Европа, заслужаваме най-доброто, ефективно и прозрачно управление. Споделянето на добри практики между местните власти може съществено да спомогне за това добрите решения да намират пряк път към реализация и да мултиплицират своя ефект.

Посетителите на TheMayor.EU много бързо ще се убедят, че именно градовете са ключови актьори за реализирането на Европейския зелен пакт, борбата с климатичните промени, за ускорената дигитализация на Европа и укрепването на местната демокрация.

В TheMayor.EU смятаме за важно европейските данъкоплатци да са наясно как се усвояват публичните средства, включително и тези по европейски проекти. Затова даваме видимост на успешните примери от градовете, показваме как най-ефективно може да се харчи публичният ресурс и стимулираме конкуренцията и желанието за доказване между местните власти. Това в крайна сметка води до по-високо качество на живот за всички нас.

 

 .

 

Старт на портала TheMayor.EU на 27 октомври 2017 г. в присъствието на еврокомисар Мария Габриел, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините, Марку Маркула, тогава вицепрезидент на Европейския комитет на регионите, и Искра Михайлова, тогава председател на комисията на ЕП по регионално развиетие. Снимка: © Сдружение Старт на портала TheMayor.EU на 27 октомври 2017 г. в присъствието на еврокомисар Мария Габриел, Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на Сдружението на общините, Марку Маркула, тогава вицепрезидент на Европейския комитет на регионите, и Искра Михайлова, тогава председател на комисията на ЕП по регионално развиетие. Снимка: © Сдружение "Евро Адванс"

 

 .

 

Трудно ли се поддържа подобен портал? Какви са предизвикателствата?

www.TheMayor.EU от стартирането си работи като проект с некомерсиална цел – потребителите могат да го четат свободно, а общините – да представят работата си напълно безплатно. Въпреки трудностите, успяваме да го поддържаме вече четири години, което показва, че има смисъл и потребност за такъв тип съдържание и има накъде да растем.

С какви други проекти се занимава Вашето сдружение „Евро Адванс"?

Освен европейския портал TheMayor.EU, в Сдружението работим по различни инициативи, свързани с популяризирането на добрите и устойчиви практики за развитие на европейските градове.

Много се гордеем с участието си в европейската мрежа „EUDIGIT – Европейски дигитални граждани“. Като част от този проект, заедно с Марсилия, Ротердам, Генуа, Варна, Клуж Напока и Хамбург, проучваме и събираме ефективните стратегии на градовете за борба с цифровото разделение, улесняваме обмена на добри практики между тези градове и показваме успешните модели за насърчаване на гражданско участие в демократичните процеси.

Сдружението е дългогодишен партньор в организацията и популяризирането на ежегодния конкурс „Кмет на годината“, който и тази година за пореден път ще отличи най-успешните и одобряваните български градоначалници.

Какво означава Наградата за европейски гражданин за вас?

Аз и моят млад екип сме изключително радостни от признанието, което получаваме днес – наградата „Европейски гражданин“ е още едно доказателство за важността на работата ни и ни показва, че вървим в правилната посока. Да бъдем избрани на първо място от националното жури и от Комитета по награждаването, в състезание с толкова интересни проекти, е стимул да продължим да работим още по-усилено.

Накрая искам да призова европейските институции като Европейския парламент, Европейската комисия, Комитетът на регионите, занапред да обръщат по-голямо внимание на подобни инициативи. Важно е да подкрепят и инвестират в проекти, които са се доказали като устойчиви във времето, и да им помогнат да разширят своята дейност.

Защото инициативи като TheMayor.EU са важни за европейското семейство; те допринасят за укрепването на европейските ценности, за усещането за близост между европейските граждани и доказват ежедневно колко е важна принадлежността към ЕС за успеха на всеки от нас.

Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент

От 2008 г. насам годишната Награда за европейски гражданин се присъжда на граждани и организации за изключителни постижения в следните области:

  • действия за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • дейности, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година;
  • дейности, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изданието на наградата през 2019 г. не се състоя заради провеждането на изборите за Европейски парламент, а церемонията за награждаване на лауреатите за 2020 г. бе отложена заради пандемията. Досегашните лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са:

2020 г. - Проектите „Медея“ на сдружение „Легал арт център“ и „Виждам чрез музика“ на фондация „Музика за България“

2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg