Бюрото на Европейския парламент в България организира церемония по връчване на Гражданската награда за 2020 г. и 2021 г. на 22 октомври. Българските лауреати са проектите „Медея“ (2020 г.) на Сдружение „Легал арт център“, „Виждам чрез музика“ (2020 г.) на Фондация „Музика за България“ и „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ (2021 г.) на Сдружение „Евро Адванс“.

 Церемонията беше официално открита от Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент (С§Д) и на националното жури за 2020 г., връчи почетните медали на лауреатите и заяви: „Проекти като „Медея“, „Виждам чрез музика“ и „TheMayor.EU” целят да бъдат връзката и разбирателството между различните слоеве на обществата, различните култури, уязвимите групи, местните власти и институциите на ЕС. Такива награди дават равен шанс на участниците да реализират идеите си и да получат международно признание. Тези награди са достъпни за всякакви хора, силно социални са и насърчават младите да развиват проектите си и да представят европейските ценности в по-добра светлина.“

 Победителите бяха оценени и избрани от 11-членно европейско жури, включващо представители на Европейския парламент, видни общественици и европейски граждански и младежки организации. То направи своя избор, след като кандидатите бяха предварително номинирани от българското национално жури. Представителите на избраните проекти от България са поканени да участват на официална среща с лауреатите от всички държави членки, която ще се проведе в Брюксел на 9 ноември 2021 г.

 Лауреатите

 Проектът „Медея“ на Сдружение „Легал арт център“, представлявано от актрисата Снежина Петрова, е отличен като лауреат за 2020 г. Той беше избран от журито, тъй като включва работа с деца от различни етнически групи и насърчава по-широкия достъп до култура. В него се разглежда темата за толерантността и други европейски ценности чрез мащабен театрален продукт, който обединява в съвместна работа доказани имена от българския театър, деца от различни етноси и студенти от хуманитарни и творчески специалности. Проектът представя модерна интерпретация на теми като правото на живот, експулсирането, миграцията и силата на избора. 

Вторият лауреат на наградата от България за 2020 г. е проектът „Виждам чрез музика“ на Фондация „Музика за България“, представлявана от Мелина Крумова. Неговата мисия е да развива музикалното образование и култура и да предоставя иновативни възможности за хора в неравностойно положение, които искат да се занимават с музика. Проектът на фондацията предлага програма за музикално образование, адаптирана за деца и младежи със зрителни проблеми, и е победител в конкурса за социални предприемачи „Промяната“ 2018/2019. Той осигурява пълни стипендиантски програми за 6-месечно музикално образование на 19 незрящи деца и младежи. Журито е отличило проекта, тъй като се занимава с важни социални аспекти на интеграцията на рисковите групи в обществото и помага на групи деца и младежи в неравностойно положение да получат достъп до изкуство чрез адаптирана методология на преподаване на музика, като им осигурява и поле за изява.

 Лауреатът, отличен за 2021 г., е проектът „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“ на Сдружение „Евро Адванс“, представлявано от Боян Томов. Проектът представлява онлайн пространство, в което местните власти от Европейския съюз могат да представят успешните си проекти и инициативи, давайки им видимост сред широка европейска аудитория. Порталът се стреми да подобри разбирането между гражданите на Европейския съюз, местните власти и институциите на ЕС, да стимулира обмена на добри практики и опит между властите в Европа, като направи усилията за модерно, прозрачно и ефективно управление на градовете по-видими, повишавайки доверието в институциите. В мотивите, с които журито номинира проекта, се посочва, че порталът намалява информационния разрив между гражданите и властите, като допринася за демократичната легитимност и социално-икономическото развитие на ЕС и насърчава обмена на добри практики за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени европейските градове и общини.

 Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент

 От 2008 г. насам Наградата за европейски гражданин се присъжда на граждани и организации, които са допринесли за насърчаване на по-доброто взаимно разбиране и по-тясната интеграция между гражданите на ЕС или за улесняването на трансграничното и транснационално сътрудничество в Съюза. Наградата е под формата на почетен медал и има символично изражение.

Изданието на наградата през 2019 г. не се състоя поради провеждането на изборите за Европейски парламент, а церемонията за награждаване на лауреатите за 2020 г. бе отложена поради пандемичната обастановка.

Досегашните лауреати на Наградата за европейски гражданин на ЕП от България са:

2018 г. – Архимандрит Партений Фидановски;

2016 г. – Мариана Пенчева и Иван Николов;

2015 г. – Народно читалище „Бъдеще сега 2006“;

2014 г. – Доброволците от СУПЦ Варна и журналистът Христо Христов;

2013 г. – Акад. Валери Петров и д-р Милен Врабевски;

2012 г. – Петър Петров, механик на кораба „Коста Конкордия“.

Българският лауреат на Наградата за европейски гражданин за 2021 г. е „TheMayor.EU – Европейският портал за градове и граждани“

Два български проекта са отличени с Наградата за европейски гражданин за 2020 г. – „Медея“ и „Виждам чрез музика“

Информация за Наградата за европейски гражданин на ЕП

Пълен списък с лауреатите на Наградата за европейски гражданин на ЕП за 2020 г.

Пълен списък с лауреатите на Наградата за европейски гражданин на ЕП за 2021 г.