Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

  • Минималната работна заплата следва да гарантира достоен стандарт на живот
  • Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80% от работниците
  • Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

Нов проектозакон на ЕС ще гарантира минимално равнище на защита на заплатите във всички държави членки, с цел да бъде осигурен достоен стандарт на живот за работниците и техните семейства.

 

При гласуване в четвъртък членовете на ЕП от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) подкрепиха определянето на минимални изисквания за защита на заплатите в целия ЕС чрез въвеждане на законоустановена минимална работна заплата, или чрез въвеждане на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите. Новото законодателство следва да се прилага за всички работници в ЕС, които имат трудов договор или трудово правоотношение.

Съгласно проектозакона държавите членки трябва да оценят и докладват дали законоустановените минимални работни заплати са достатъчни по размер, като използват критерии за осигурявнае на достойни условия на труд и живот и включват елементи като покупателна способност и равнище на бедност. Държавите членки, в които минималната работна заплата е защитена изключително чрез колективни трудови договори, няма да бъдат задължени да въведат законоустановени минимални работни заплати или да направят тези споразумения общоприложими.

Насърчаване на колективното договаряне

Проектът за директива изрично има за цел да засили и разшири обхвата на колективното договаряне и да защити работниците, като им осигури минимална работна заплата чрез тези преговори. Държавите членки, в които по-малко от 80% от работната сила разполага с колективно договаряне, следва да предприемат активни стъпки за насърчаване на този инструмент. За да разработят най-добрата стратегия за тази цел, те следва да се консултират със социалните партньори и да информират Европейската комисия за приетите мерки.

В допълнение ще бъде изрично забранено да се възпрепятства колективното договаряне или колективните споразумения за определяне на заплатите. Работниците трябва да могат свободно да се присъединяват към профсъюз и не могат да бъдат възпирани да го правят.

Обезщетение

Националните органи следва да гарантират, че работниците имат право на обезщетение, ако правата им са нарушени. Работниците трябва да бъдат подходящо обезщетени и да могат да си възстановят всяко дължимо възнаграждение. Националните органи трябва също така да предприемат необходимите мерки, за да защитят работниците и представителите на синдикатите от несправедливо отношение от страна на техния работодател поради подадена от тях жалба или друго производство, образувано за упражняване на техните права.

Следващи стъпки

Мандатът за преговори на Парламента със Съвета относно окончателната форма на законодателството следва да бъде одобрен по време на пленарната сесия на 22-25 ноември в Страсбург.

Цитати

След гласуването съдокладчикът Денис Радке (ЕНП, Германия) заяви: „С днешното гласуване в комисията по заетостта направихме важна стъпка и преминахме от думи към действия във връзка със защитата на достойния труд в целия ЕС. Тази директива е решаващ фактор в борбата за по-силна социална Европа.“

„С това законодателство скъсваме с миналото. По време на предишната икономическа криза намаляването на минималните заплати и премахването на секторното колективно договаряне бяха тежките лекарства, предписани за много държави членки. Сега се борим за увеличаване на законоустановените минимални работни заплати и за укрепване на колективното договаряне в Европа“, добави съдокладчикът Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия).

Контекст

Правото на адекватна минимална работна заплата е посочено в принцип 6 от Европейския стълб на социалните права, който беше договорен съвместно от Европейския парламент, Съвета от името на всички държави членки и Европейската комисия през ноември 2017 г. Европейският парламент многократно е отправял искания за законодателни действия по този въпрос. През октомври 2020 г. Комисията представи предложение за директива за подобряване на адекватността на минималните работни заплати в ЕС.

В ЕС 21 от 27 държави имат законоустановена минимална работна заплата, докато в останалите шест (Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция) равнищата на заплатите се определят чрез колективно договаряне. Изразени в евро, месечните минимални работни заплати в ЕС се различават значително, като варират от 332 евро в България до 2220 евро в Люксембург (по данни на Евростат за 2021 г.).

Допълнителна информация 

Комисия по заетост и социални въпроси

Профил на съдокладчика Денис Радке (ЕНП, Германия)

Профил на съдокладчика Агнес Йонгериус (С&Д, Нидерландия)

Процедурно досие

Проучване на ЕП: „Борба с бедността и социалното изключване, включително чрез схеми за минимален доход“

Проучване на ЕП: Минимална работна заплата в ЕС (октомври 2020 г.)

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg