Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

  • Енергийна инфраструктурна политика за постигане на целите за неутралност по отношение на климата
  • Финансовите средства следва да подкрепят инфраструктура за пренос на водород, улавянето и съхранението на въглероден диоксид
  • Разходите по проектите не трябва да увеличават сметките за енергия за потребителите


Актуализираните правила за избор на енергийни проекти, които ще получат подкрепа от ЕС, бяха неофициално договорени между евродепутатите и словенското председателство на Съвета в сряда.В проектозакона се определят критерии и методология за подбор на енергийни проекти от общ интерес (ПОИ), като изграждането на електропроводи за високо напрежение, тръбопроводи, съоръжения за съхранение на енергия или интелигентни мрежи, които биха се възползвали от ускорени административни процедури и биха отговаряли на условията за получаване на средства от ЕС. Целта е съществуващият регламент да бъде приведен в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.Подпомагане на инфраструктурата за водород, постепенно отпадане на помощите за природен газПо време на преговорите членовете на ЕП подкрепиха включването на финансирането на разработването на водородна инфраструктура, като електролизьори, както и улавянето и съхранението на въглероден диоксид. Допустимите проекти трябва също така да стимулират интеграцията на пазара и да повишат сигурността на доставките, се казва в договорения текст.Избраните проекти ще трябва да помогнат на държавите от ЕС да преустановят използването на твърдите изкопаеми горива като въглища, лигнитни въглища, торф и битуминозни шисти. Членовете на ЕП осигуриха финансиране за проекти, които пренасочват съществуващата инфраструктура за природен газ за пренос или съхранение на водород по време на преходен период. Такива проекти ще могат да получават финансова помощ от ЕС до 31 декември 2027 г.Евродепутатите също така договориха по-активно участие на заинтересованите страни в процеса на подбор и по-широко представителство на различни сектори в консултациите за тези проекти. Те настояха и за насърчаване на проекти за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации и за улесняване на тяхното интегриране в европейските мрежи с цел постигане на целите на ЕС за неутралност по отношение на климата и целта за добиването на 300 GW енергия от такива източници до 2050 г.Прекратяване на енергийната изолация на Кипър и МалтаПроектите, основани на природен газ, вече няма да отговарят на условията за финансиране от ЕС. Временна дерогация е договорена за Кипър и Малта, като всяка държава ще получи финансиране по един проект за природен газ с цел свързването му с мрежата на ЕС при строги условия.Потребителите не трябва да бъдат санкционираниЕвродепутатите отново подчертаха, че допустимите проекти трябва да бъдат в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“, който гласи, че икономиите на енергия са най-лесният начин да се спестят пари за потребителите и да се намалят емисиите на парникови газове. Разходите по проектите ще трябва да гарантират, че потребителите не са прекомерно обременени, особено ако това би могло да доведе до енергийна бедност.В заключение, законодателството няма да засегне правото на дадена държава да определя как да използва енергийните си ресурси и да определя своя собствен енергиен микс.Следващи стъпкиНеофициалното споразумение трябва да бъде официално одобрено от Парламента и Съвета, за да влезе в сила. Комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще гласува текста на 26 януари 2022 г.КонтекстВ своята резолюция от 10 юли 2020 г. Парламентът призова за преразглеждане на Регламента за трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E), който определя насоките на ЕС за трансграничната енергийна инфраструктура и очертава процеса на подбор на проекти от общ интерес (ПОИ). През декември 2020 г. Европейската комисия прие предложение за преразглеждане на Регламента за TEN-E.ПОИ са инфраструктурни проекти, за които се счита, че са от съществено значение за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката, включително подобрена взаимосвързаност между националните пазари, по-голяма конкурентоспособност, сигурност на доставките и насърчаване на възобновяемите енергийни източници.

Допълнителна информация

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Прогрес по законодателното досие: Преразглеждане на Регламента за TEN-E

Законодателно досие

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg