Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

•Прекратяване на нелоялните търговски практики от страна на големите онлайн платформи•Нови задължения и забрани, които се прилагат пряко за т.нар. пазачи на информационния вход на пазара

•Европейската комисия ще прилага правилата в сътрудничество с националните органи

•Ограничения за „ликвидиращите придобивания“

•Минимален размер на глоби от 4% до 20% от общия оборот

ЕП одобри започването на преговори с държавите членки относно правилата за това какво големите онлайн платформи могат да правят и какво не в ЕС.

Предложението за Законодателен акт за цифровите пазари (DMA) включва „черен списък“ с дадени практики, използвани от големите онлайн платформи, които изпълняват ролята на „пазачи на информационния вход“, и позволява на Комисията да провежда пазарни разследвания и да санкционира нарушения.

Текстът, одобрен от Парламента с 642 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“, определя нови задължения и забрани, пряко приложими за такива платформи, с цел да се гарантират справедливи и отворени пазари.

Предложеният регламент ще се прилага за големите дружества, предоставящи т.нар. основни услуги на платформите, които са най-податливи на нелоялни търговски практики. Те включват посреднически онлайн услуги, социални мрежи, търсачки, операционни системи, услуги за онлайн реклама, изчисления „в облак“ и услуги за споделяне на видеоклипове, които отговарят на съответните критерии, за да могат дружествата да бъдат посочени за пазачи на информационния вход (gatekeepers). Членовете на ЕП решиха уеб браузърите, виртуалните асистенти и свързаната телевизия също да влизат в обхвата на DMA.

Другите промени, внесени от евродепутатите, се отнасят до определянето на пазачи на информационния вход въз основа на дадени прагове, списъка на задълженията и забраните (позволени и непозволени действия), включително нови разпоредби относно целевата реклама и оперативната съвместимост на услугите, ограниченията за „ликвидиращи придобивания“ (killer acquisitions), прилагането на законодателството на ЕС и ролята на националните органи за защита на конкуренцията и глобите.

Някои основни аспекти

В одобрения текст Европейският парламент:

  • увеличава количествените прагове, които указват, че дадено дружество попада в обхвата на DMA, съответно на 8 млрд. евро годишен оборот в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и 80 млрд. евро пазарна капитализация; въвежда условие, съгласно което дружествата трябва също така да предоставят основна платформена услуга в най-малко три държави от ЕС и да имат най-малко 45 милиона крайни ползватели месечно, както и над 10 000 бизнес ползватели;
  • включва допълнителни изисквания относно използването на данни за целева или микроцелева реклама и относно оперативната съвместимост на услугите, напр. услуги за текстови съобщения и за социални мрежи;
  • дава възможност на потребителите да деинсталират предварително инсталирани софтуерни приложения, като например апликации, на основна платформена услуга във всеки един момент;
  • предвижда ограничения за „ликвидиращи придобивания“: в случай на систематично неспазване на правилата Комисията може да наложи ограничения върху пазачите на информационния вход да извършват придобивания в областите, свързани с DMA, с цел да поправи или предотврати допълнителни вреди на вътрешния пазар. Пазачите на информационния вход ще бъдат задължени също да уведомяват Комисията за всяка предвидена концентрация;
  • изяснява ролята на националните органи за защита на конкуренцията, като същевременно отговорността за прилагането на DMA се запазва за Комисията;
  • посочва, че DMA следва да осигури възможност на лицата, подаващи сигнали за нередности, да сигнализират на компетентните органи за действителни или потенциални нарушения на регламента, както и да защитава тези лица от ответни мерки;
  • въвежда разпоредба, че ако даден пазач на информационния вход не спазва правилата, Комисията може да налага глоби, които са „не по-малко от 4% и не надвишават 20%“ от общия размер на оборота му в световен мащаб от предходната финансова година.

Повече подробности се съдържат в това прессъобщение.

Цитат

Докладчикът Андреас Шваб (ЕНП, Германия) заяви: “Днешното приемане на мандата за преговори на DMA е силен сигнал: Европейският парламент се противопоставя на нелоялните търговски практики, използвани от цифровите гиганти. Ние ще гарантираме, че цифровите пазари са отворени и конкурентоспособни. Това е добре за потребителите, за предприятията и за цифровите иновации. Посланието ни е ясно: ЕС ще прилага правилата на социалната пазарна икономика и в цифровата сфера, а това означава, че законодателите диктуват правилата на конкуренцията, а не цифровите гиганти”

Следващи стъпки

Одобреният днес текст представлява мандатът на Парламента за преговори с правителствата на държавите от ЕС, които се предвиждат да започнат по време на Френското председателство на Съвета на ЕС (първата половина на 2022 г.). Законодателният акт за цифровите услуги (DSA) — паралелно предложение за регулиране на онлайн платформите, в което се засягат, наред с други въпроси, незаконното съдържание и алгоритмите — трябва да бъде гласуван в пленарна зала през януари.

 

 

 

Допълнителна информация

 DMA: процедурно досие

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Приетият текст ще бъде достъпен тук (15.12.2021 г.)

Видеозапис от дебата (14.12.2021 г.)

Видеозапис на пресконференцията на докладчика Андреас Шваб (ЕНП, Германия) на 23.11.2021 г.

Мултимедиен пакет: Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари

DMA ще възпрепятства нелоялните практики на големите онлайн платформи в полза на потребителите и предприятията. © AdobeStock/ijeab

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg