Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Хора от целия ЕС гласуваха във Варшава на 9 януари препоръки за подобряване на здравеопазването, борбата с промените в климата и опазването на природата.

В рамките на Конференцията за бъдещето на Европа полската столица приветства около 200 участници за третата и последна среща на граждански панел, посветен на промените в климата, околната среда и здравеопазването.

На срещата гражданите обсъдиха какви препоръки ще направят в пет области: по-добър начин на живот, защита на природата и здравето, пренасочване на икономиката,
ограничаване на свръхпроизводството и свръхпотреблението, полагане на грижи за всички.

Участниците гласуваха по общо 64 предложения за препоръки - бяха одобрени 51 препоръки, а 13 предложения не достигнаха нужната подкрепа от поне 70% от гласовете.

По-добър начин на живот

Участниците в панела препоръчаха предоставянето на субсидии от ЕС за биоземеделие, въвеждането на минимални стандарти за храната в училищните столове, изготвянето на директива за развитие на градските райони с цел озеленяване на градовете, както и допълнителни инвестиции за полагането на велосипедни алеи.

Защита на природата и здравето

Гражданите призовават за единна схема за етикетиране, която обяснява цялостния екологичен отпечатък на продуктите, купувани в ЕС, както и ясно обозначаване на хормоналните вещества в храните. Нездравословните храни следва да подлежат на по-високо данъчно облагане, за да се намали потреблението им. 

Препоръчва се драстично намаляване на използването на химически пестициди и торове. За да се опази биоразнообразието, гражданите искат разширяване на защитените зони и бързо и масово залесяване. Те се обявяват също така за постепенно премахване на интензивното животновъдство.

Пренасочване на икономиката и потреблението

Гражданите предлагат ЕС да улеснява по-дългото използване на продукти чрез удължаване на гаранционните срокове и налагане на максимални цени на резервните части. Според тях трябва да се наложат по-стриктни стандарти за екологично производство, които следва да важат и за вносните стоки.

Борба със замърсяването

Поставянето на филтри за ограничаване на въглеродните емисии трябва да стане задължително, особено за въглищните електроцентрали. Гражданите искат да се налагат глоби на замърсителите и да се намали вносът на стоки, които не отговарят на стандартите на ЕС за екологичния отпечатък.

ЕС следва също така да подкрепи усилията на страните членки за подобряване на свързаността на селските райони, да насърчи развитието на достъпен обществен транспорт и да окуражава закупуването на електрически автомобили и разработването на други незамърсяващи технологии.

Полагане на грижи за всички

Гражданският панел препоръчва промяна в Европейските договори, с която да се създаде правна база за повече мерки на ЕС относно здравеопазването. Здравните лечения в целия ЕС трябва да бъдат с еднакво качество и на приемливи цени - гражданите предлагат създаване на европейска агенция за обществени поръчки, която да може да договори по-добри цени на лекарствата за всички държави членки.

Следващи стъпки

Представители на гражданския панел ще представят и разискват формулираните препоръки на следващото пленарно заседание на Конференцията за бъдещето на Европа на 21-22 януари в Страсбург. Пленарното заседание включва членове на европейските институции, националните парламенти, местни власти и граждани.

Крайните заключения на Конференцията ще бъдат изложени в доклад, отправен към председателите на Парламента, Съвета и Комисията. Трите институции са се ангажирали да предприемат конкретни действия по заключенията на Конференцията.

Останалите европейски граждански панели също ще формулират своите препоръки по конкретни теми в близко бъдеще.

Допълнителна информация

 

Аудиовизуални материали за европейските граждански панели

Момент от заседанията на европейския граждански панел във Варшава

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg