Новини

• "Златните паспорти" са неприемливи от етична, правна и икономическа гледна точка и представляват сериозен риск за сигурността

• "Златните визи" трябва да бъдат регулирани и компенсирани с налог на равнище ЕС

• Трети страни, които имат безвизов достъп до ЕС също трябва да прекратят своите схеми за "златни паспорти".

Проектодокладът за законодателна инициатива съдържа редица мерки за решаване на проблемите, свързани със "схемите за гражданство и пребиваване срещу инвестиции".

Във вторник, комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) одобри проектодоклада с 61 гласа "за", 3 гласа "против" и 5 гласа "въздържал се".

Забрана на "златните паспорти“

Членовете на ЕП подчертават, че схемите за "гражданство срещу инвестиции", при които граждани на трети страни могат да получат права на гражданство в замяна на инвестиции, са "неприемливи от етична, правна и икономическа гледна точка и представляват редица сериозни рискове за сигурността". Така наречените "златни паспорти" подкопават същността на гражданството на ЕС и трябва да бъдат постепенно премахнати, настояват те.

В текста се призовава да се събира "значим процент" от направените инвестиции, който да продължи да се събира, докато се премахнат схемите за "гражданство срещу инвестиции", и за неопределено време що се отнася за схемите за "пребиваване срещу инвестиции", т.нар. златни визи.

Членовете на ЕП изразяват съжаление за липсата на всеобхватни процедури за проверка и за това, че сегашната система позволява последователно подаване на заявления в различни държави членки, като се разчита на проверки, извършвани от недържавни субекти.

Правила за "златните визи”

Като се отбелязва разликата в сериозността на рисковете, свързани със схемите за "пребиваване срещу инвестиции", които дават на чужденците право на пребиваване в замяна на финансова вноска, в проектодоклада се настоява за общи правила на ЕС за хармонизиране на стандартите и засилване на борбата с изпирането на пари, корупцията и укриването на данъци. Членовете на ЕП изискват:

  • строги цялостни проверки (включително на членовете на семейството и на източниците на средства), задължителни проверки в системите на ЕС за правосъдие и вътрешни работи и процедури за проверка в трети страни;
  • задължения за докладване от страна на държавите членки, и
  • изисквания за минимално физическо пребиваване (за кандидатите) и активно участие, качество, добавена стойност и принос към икономиката (за техните инвестиции).

Евродепутатите предвиждат и схема за "уведомяване и консултации", която да позволи на други държави членки да се противопоставят на издаването на "златна виза".По

Предупреждение относно ролята на посредниците

В доклада се подчертава, че посредниците за тези схеми не са нито прозрачни, нито се водят на отчет, като се призовава за забрана на участието им в схемите за "гражданство срещу инвестиции", и за "строга и обвързваща регулация" за схемите за "пребиваване срещу инвестиции". Членовете на ЕП искат да се сложи край на маркетинговите практики, при които се използват символи на ЕС или се изтъкват предимствата на гражданството на ЕС, и искат рамка за санкции.

В текста се отправя искане към Комисията да окаже натиск върху трети държави, които се ползват от безвизово пътуване до ЕС, да премахнат своите схеми за "гражданство срещу инвестиции“ и да реформират своите схеми за "пребиваване срещу инвестиции".

Цитат

Докладчикът София ин ’т Велд (Renew, Нидерландия) коментира: "Да си гражданин на ЕС или да пребиваваш в него е в основата на това, което Съюзът въплъщава: свободата и правата. Гражданството е право, а не стока, която може да се купува и продава. Правителства на държави членки продават това, което не им принадлежи, като използват репутацията на ЕС за печалба. Техният циничен бизнес застрашава общата ни сигурност.“

Следващи стъпки

Членовете на ЕП ще обсъдят и гласуват доклада на следващата пленарна сесия (7-10 март). Ако бъде одобрен от пленарната зала, Комисията ще трябва да изготви законодателно предложение или да обоснове решението си да не го прави.

Контекст

Най-малко 130 000 лица са се възползвали от схемите за гражданство или пребиваване срещу инвестиции в ЕС в периода 2011-2019 г., които са донесли приходи на съответните държави в размер на над 21,8 млрд. евро. В три държави членки има схеми за КТИ: България (където правителството е внесло проектозакон за прекратяване на схемата), Кипър (понастоящем обработва само заявления, подадени преди ноември 2020 г.) и Малта. Дванадесет държави членки имат схеми за "пребиваване срещу инвестиции", като всички те се различават по размер и възможности за инвестиране, както и по стандарти за проверки и процедури.

Допълнителна информация

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедурно досие

Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) "Възможности за действие на ЕС по отношение на гражданството и пребиваването срещу инвестиционни схеми - оценка на европейската добавена стойност" (21.10.2021 г.)

Държавите членки трябва незабавно да спрат продажбата на паспорти на ЕС, изискват евродепутатите

Мутлимедиен материал

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg