Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

Днешният Съвет по енергетика се проведе при извънредни, трагични обстоятелства, тъй като войната в Европа бушува и народът на Украйна се бори за живота, страната и свободата си. Сега е моментът Европа да го подкрепи.

Затова позволете ми да започна с най-важната тема в нашия дневен ред — подкрепата за Украйна. Винаги съм работила в тясно сътрудничество с Украйна, за да подкрепям реформите на пазара и модернизацията на нейната енергийна система. През последните месеци засилих контактите, за да повиша сигурността на доставките в страната. През последните дни поддържах постоянен контакт с украинския министър на енергетиката Герман Галущенко. Един от проектите, които отдавна са наш общ приоритет, е синхронизирането на украинската електроенергийна мрежа с европейската континентална мрежа, заменяйки я с тази на с Русия. Това е стратегическа инициатива за повишаване на енергийната независимост на Украйна.

В деня, в който Украйна започна да провежда тестове за режима на изолация — първата стъпка в подготовката за бъдещата синхронизация с ЕС — руските военни сили нападнаха страната. Говорих отново с министър Галущенко вчера и той ме информира, че в настоящата ситуация те са решили да не свързват мрежата си отново към Русия. В резултат на това Украйна иска възможно най-скоро аварийно синхронизиране с европейската мрежа.

Това е предизвикателство от техническа гледна точка. това е нещо осезаемо, което ние като европейци можем да направим за нашите партньори. Днес говорих с председателя на управителния съвет на Европейска мрежа на операторите на електропреносни системи (ENTSO-E) и изразих силната си подкрепа за синхронизирането при извънредни ситуации. Днес на заседанието на Съвета помолих министрите и за тяхната подкрепа. Около масата беше изразено широко съгласие.

Въз основа на това ще продължим с ENTSO-E за свързване на електроенергийната система на Украйна възможно най-бързо. С тази стъпка също така ще свърже и Молдова с мрежата на ЕС — друга държава, която иска сама да избира своето енергийно бъдеще.

Продължаваме да работим за доставката на газ за Украйна чрез физически капацитет за реверсивен пренос на газ от запад на изток. Първите такива доставки от Унгария бяха извършени тази зима. Физическият капацитет за обратен поток между Словакия и Украйна беше увеличен и в момента текат дискусии за продължаване на този капацитет до следващите отоплителни сезони.

Украйна се нуждае и от нашата чисто практическа и незабавна помощ. Днес представих на държавите членки списък с искания от Украйна с неотложни нужди в енергийния сектор. Списъкът обхваща неща като дизелово гориво, бензин, гориво за реактивни двигатели и генератори. Радвам се да докладвам, че вече са планирани конкретни доставки от Полша, Литва и Чехия и че много други държави членки са поели ангажимент да окажат помощ.

И накрая, постигнахме съгласие да следим отблизо безопасността на атомните електроцентрали в Украйна и изразихме подкрепата си за вчерашното изявление на ENSREG — органът на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност.

Правим и ще продължим да правим всичко възможно, за да помогнем на Украйна в борбата ѝ срещу смъртоносната агресия. Същевременно тази война ще има дълбоки последици, по един или друг начин, за нашата собствена енергийна система. Провеждахме учение за готовност, за да гарантираме, че ЕС може да устои на потенциални прекъсвания на доставките вследствие на войната. Днес информирах министрите за нашата работа по оценка на риска и планиране на действия при извънредни ситуации. Настоящата ни оценка е, че ЕС може да премине безопасно през тази зима. В момента газовите потоци от Изток към Запад продължават, доставките на втечнен природен газ за ЕС са се увеличили значително, а метеорологичната прогноза за времето е благоприятна. Използването на газ от хранилища се забави и все още имаме около 30 % от запълнения капацитет. Министрите потвърдиха, че техните национални и регионални планове за готовност са актуализирани.

Въпреки това продължават да съществуват рискове. След мерките, предприети от ЕС и международната общност за санкциониране на Русия, не можем да изключим, че Русия може да предприеме ответни мерки, които ще се отразят върху търговията с енергия. Пълното прекъсване на доставките би било предизвикателство за нас, но разполагаме с инструменти за справяне с подобни последици. Обсъдихме потенциала за допълнителни или алтернативни доставки на газ. Министрите поискаха председателят Фон дер Лайен и аз да продължим работата ни с контактите с доставчиците ни по газопроводи и на втечнен природен газ.

През януари и февруари бяхме свидетели на рязко увеличение на доставките от втечнен природен газ в Европа, като понастоящем вносът му е около 10 млрд. куб. м. на месец, което е най-високото досега равнище в ЕС.

Увеличаването на количествата втечнен природен газ изисква още координация на равнище ЕС, за да се увеличи максимално използването на инфраструктурата и да се гарантира, че газът достига там, където е най-необходим. За тази цел обявих, че Комисията ще създаде платформа и групи за контакт със съответните държави членки и оператори на втечнен природен газ. При всички случаи обаче до края на тази зима ще имаме изключително ниски нива на съхранение на газ. Ако настоящите тенденции продължат, последната ни прогноза за съхранение за април е 18 %, в сравнение с над 30 % през предходните години. Наложително е още сега да започнем да планираме достатъчно ниво на съхранение на газ преди следващия отоплителен сезон. През декември миналата година предложихме целенасочени мерки за по-добро интегриране на съхранението в регионалните и националните оценки на риска и за създаване на условия за съвместно снабдяване със стратегически запаси от газ, както и за укрепване солидарността между държавите членки. Помолих министрите да ускорят приемането на тези предложения. Междувременно държавите членки в рисковите групи за координация трябва още сега да направят оценка на начините за колективно гарантиране на определено равнище на газови резерви в своя регион. Тъй като не всички държави членки разполагат с капацитет за съхранение на тяхна територия, регионалната координация ще бъде от решаващо значение. Някои държави членки обявиха също така, че приемат бързо законодателство, което налага минимални задължения за попълване запасите на национално равнище, което вече е възможно съгласно правото на ЕС.

Също така е много важно държавите членки незабавно да сключат споразумения за солидарност при извънредни ситуации със своите съседи. Много малко от тях са финализирани, което означава, че все още липсва елемент от нашата архитектура за сигурност. Не можем да си позволим това.

Войната срещу Украйна е не само повратен момент за архитектурата на сигурността в Европа, но и за нашата енергийна система. Тя направи нашата уязвимост болезнено ясна. Не можем да позволим на никоя трета държава да дестабилизира нашите енергийни пазари или да влияе на нашия енергиен избор. В краткосрочен план трябва допълнително да диверсифицираме доставките си на газ далеч от Русия и да гарантираме, че всички участници на пазара спазват правилата. Но в крайна сметка най-доброто и единствено трайно решение е Зеленият пакт — насърчаване на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност възможно най-бързо от техническа гледна точка. По всички тези въпроси се нуждаем от ясна политическа пътна карта. За тази цел Комисията работи по последващи действия във връзка със Съобщението относно инструментариума от октомври с цел засилване както на краткосрочните, така и на средносрочните мерки срещу нестабилността на енергийните цените и рисковете за сигурността на доставките.

Изслушах вижданията на министрите по тези въпроси. Днешното обсъждане ще послужи за основа на работата ни през следващите дни. Очаквам да бъдем готови да представим новото ни съобщение следващата седмица в Страсбург. Срещата ни засегна и положението на пазара на петрол.

Покачването на цените на петрола предизвиква загриженост в целия свят и това доведе до дискусия дали за стабилизирането на пазара ще бъде необходимо координирано освобождаване от членовете на МАЕ на част от съществуващия стратегически резерв. От всички 27 държави — членки на ЕС, се изисква да разполагат с петролни запаси за извънредни ситуации за най-малко 90 дни. Понастоящем повечето от нашите държави членки разполагат с по-големи резерви от това. Освобождаването на част от тези запаси е мощен инструмент, който държавите членки могат да използват, но трябва да са налице подходящи условия.

Днес министрите изразиха готовността си да действат в подходящия момент въз основа на допълнителен анализ и предложих да координирам позициите на държавите членки по този въпрос. Днес говорих с министъра на енергетиката на САЩ и ще присъствам утре на заседанието на управителния съвет на МАЕ, където тази тема ще бъде обсъдена. Искам силно да подчертая колко е важно в настоящата ситуация да работим в тясно сътрудничество, да останем единни и да насочим нашата колективна сила към политики, които са от правилната страна на историята.

Видеозапис от изказването можете на намерите тук.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg