Новини

 •Избиране на 28 допълнителни членове на ЕП чрез общи за целия ЕС листи, за да се осигури балансирано географско представителство

•Възможност за гласуване по пощата във всички държави членки, определяне на общ минимален изборен праг и възможност 18-годишните да се кандидатират в избори

•Листи с редуващи се по полов признак кандидати или квоти за гарантиране на равенството между половете

•Избори във всички страни от ЕС на 9 май

Парламентът стартира реформата на Акта за избиране на членове на ЕП с цел преминаване от 27 отделни избори с различни правила към единни европейски избори

Във вторник Парламентът прие доклад по законодателна инициатива, който има за цел преразглеждането на правилата за европейските избори. Проектът за законодателен акт беше одобрен с 323 гласа "за", 262 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се", а придружаващата го резолюция с 331 гласа "за", 257 гласа "против" и 52 гласа "въздържал се".

Съгласно предложената от евродепутатите система всеки избирател ще разполага с два гласа – един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни райони и един за избирането на членове на Европейския парламент в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, държавите членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин. Общите за целия ЕС листи с кандидати следва да се подадат от европейски изборни субекти, като коалиции от национални политически партии и/или национални сдружения на избиратели или европейски политически партии.

Парламентът също така иска да се реши въпросът с неравенството между половете, като подчертава, че въпреки цялостното подобрение при последните избори, някои държави не са избрали нито една жена за член на ЕП. Текстът предлага въвеждането на листи с редуващи се по полов признак кандидати (zipped lists) или квоти, без да се нарушават правата на небинарните лица.

Другите предложения за „европеизиране“ на изборите включват:

  • 9 май да бъде определен за общ европейски ден за гласуване;
  • предоставяне на право за кандидатиране в избори за европейските граждани, навършили 18 години;
  • определяне на задължителен минимален изборен праг от 3,5% за избирателни райони с повече от 60 места;
  • равен достъп до гласуването на всички граждани, включително лицата с увреждания, и възможност за гласуване по пощата;
  • право на гражданите да гласуват за председател на Комисията посредством системата „водещ кандидат“ (Spitzenkandidaten) чрез общи листи за целия ЕС.


Ще бъде създаден нов Европейски избирателен орган, който да наблюдава процеса и да гарантира спазването на новите правила.

Следващи стъпки

Както е установено в член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, законодателната инициатива на Парламента ще трябва да бъде одобрена с единодушие от Съвета. После докладът ще се върне в Парламента, за да могат евродепутатите да дадат съгласието си. След това той трябва да бъдат одобрен от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Преговорите със Съвета ще започнат, когато държавите членки приемат своята позиция.

Цитат

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Тази реформа ще увеличи видимостта на европейските политически партии и ще им позволи (особено на техните кандидати в общоевропейските листи) да провеждат кампании в целия ЕС, за да можем да създадем истински общоевропейски дебат. Хората ще знаят, че гласуват за европейски политически структури и водещи кандидати за председател на Комисията. Парламентът изпрати силно послание до Съвета, че е крайно време да се промени европейското избирателно право за избори, които да отразяват правилно днешните политически реалности."

Пресконференцията с докладчика ще се състои на 3 май 2022 г., вторник, 18.00 ч. българско време. Повече информация можете да намерите тук.

Контекст

Актът за избиране на членове на ЕП датира от 1976 г. Изменен е през 2002 г. и 2018 г., въпреки че последните изменения все още не са в сила. Той съдържа общи принципи, които трябва да се зачитат от законите на държавите членки относно изборите за Европейски парламент. Настоящият акт обаче не определя единна избирателна система, приложима в целия ЕС.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg