Новини

• ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за преразглеждане на Договорите

• Първи пакет от предложения за нова институционална структура на ЕС

• Премахване на правото на вето, повече правомощия на ЕС в областта на здравеопазването, енергетиката, отбраната и социалните и икономическите политики

• Пълно и пряко право на законодателна инициатива за Парламента и по-добра защита на основополагащите ценности

В четвъртък Парламентът прие резолюция, с която призовава Европейския съвет да се съгласи да започне процес на преразглеждане на Договорите за ЕС.

Предвид множеството текущи и неотдавнашни кризи, членовете на ЕП се възползваха от прерогативите си да призоват за изменение на Договорите чрез:

  • реформиране на процедурите за гласуване в Съвета, за да се повиши капацитетът на Европейския съюз за действие, включително преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, в области като санкциите, т.нар. „клаузи за преход“, както и в случай на извънредна ситуация;
  • адаптиране на правомощията на ЕС, по-специално в областта на здравеопазването и трансграничните заплахи за здравето, при завършването на енергийния съюз, основан на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и създаден в съответствие с международните споразумения за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в областта на отбраната и социалните и икономическите политики;
  • гарантиране на пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и включване в Договорите на социалния напредък по член 9 от ДФЕС, свързан с протокол за социален напредък;
  • укрепване на устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия и проверките на конкурентоспособността, и се насърчават инвестиции, насочени към справедливия, екологичния и цифровия преход;
  • предоставяне на Парламента на правото да инициира, изменя или отменя законодателство, и на пълни права за съвместно вземане на решения относно бюджета на ЕС; и
  • укрепване на процедурата за защита на ценностите, на които се основава ЕС, изясняване на установяването и последиците от нарушенията на основните ценности (член 7 от ДЕС и Харта на основните права на Европейския съюз);

Резолюцията беше приета с 355 гласа "за", 154 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се", след дебат, проведен по-рано същия ден.

Следващи стъпки

Държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки ще могат да вземат решение за създаване на Конвент с обикновено мнозинство по време на Европейския съвет. Много членове на ЕП призоваха това да се случи при първа възможност, т.е. на срещата на върха на ЕС на 23-24 юни, за да се гарантира, че очакванията на гражданите ще бъдат оправдани и че резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа ще бъдат добре използвани възможно най-скоро. Конвентът следва да включва членове на ЕП, комисари, членове на парламентите на държавите членки и лидери на ЕС.

Очаква се в средата на юни Европейската комисия да обяви как възнамерява да предприеме последващи действия във връзка с Конференцията. Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент (AFCO) ще продължи да работи по промените, които Парламентът ще се стреми да внесе в Договорите, в очакване на Конвента.

Контекст

На 9 май в Страсбург, председателят на ЕП Роберта Мецола, френският президент Еманюел Макрон от името на председателството на Съвета на ЕС и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен получиха от съпредседателите на Изпълнителния съвет на Конференцията нейния окончателен доклад. Той включва 49 предложения, включващи повече от 300 мерки по 9 теми, въз основа на 178 препоръки от европейските граждански панели, принос от националните панели и събития, идеи от европейското младежко събитие и 43 734 становища по 16 274 идеи, записани на многоезичната цифрова платформа.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg