Новини

• 65% от европейците считат членството в ЕС за нещо добро, което е най-високият резултат от 2007 г. насам

• Икономическите санкции на ЕС срещу Русия се подкрепят от 80% от респондентите

• С оглед на войната в Украйна 61% от европейците не са уверени, че животът им ще остане непроменен

• Само 10% от анкетираните имат положителни нагласи към Русия

Войната на Русия срещу Украйна е засилила обществената подкрепа за ЕС, установи пролетното проучване на Евробарометър на Европейския парламент.

Почти две трети (65%) от европейците смятат членството в ЕС за нещо добро. Това е най-високият резултат от 2007 г. насам, когато този показател бе 58%. Членството в ЕС е определено като „нещо добро“ от мнозинството от гражданите във всички държави членки с изключение на Гърция и Словакия, където повече респонденти го определят като „нито добро, нито лошо“. В сравнение с последното проучване на Парламента, проведено в края на 2021 г., резултатите по този показател са се увеличили значително в повечето държави, особено в Литва (+20 процентни пункта), Малта (+12 процентни пункта) и Естония (+9 процентни пункта), докато в България се отчита лек спад от 2 процентни пункта (47%).

Към настоящия момент 52% от европейците имат положителна нагласа към ЕС и само 12% отрицателна. Наблюдава се увеличение от 3 процентни пункта при положителните нагласи в сравнение с проучването от ноември-декември 2021 г. и в същото време това е най-добрият резултат в рамките на проучванията за Европейския парламент от 2007 г. насам. Националните резултати по този показател варират от 76% в Ирландия до 32% в Гърция. В България близо половината анкетирани имат положително виждане за ЕС (49%), което представлява спад с 2 процентни пункта спрямо края на 2021 г., като отрицателни нагласи са изразили 20% от респондентите.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола приветства резултатите от проучването и заяви: „Със завръщането на войната на нашия континент европейците отчитат сигурността, която им дава Европейският съюз. Европейските граждани са дълбоко привързани към свободата, готови са да защитават нашите ценности и все повече осъзнават, че демокрацията вече не може да се приема за даденост.“

ЕС и светът

Неотдавнашните събития също така формираха вижданията на европейците за други големи участници на международната сцена. Русия се оценява положително само от 10% от анкетираните европейци, което представлява спад от 20 процентни пункта в сравнение с 2018 г. (30%), когато този въпрос беше последно зададен. Китай е с втория най-нисък резултат от 22% (спад от 14 процентни пункта). В сравнение европейците имат по-положителна нагласа към Обединеното кралство (65%, +1 процентен пункт), следвано от САЩ с 58% (+13 процентни пункта). Българските респонденти също имат висока положителна нагласа към Обединеното кралство (62%), но нагласите им към останалите геополитически субекти се различават съществено. Почти всеки втори българин оценява Русия (49%) и Китай (50%) положително към настоящия момент, като преобладаващата оценка спрямо САЩ е отрицателна (53% отрицателна срещу 40% положителна).

Войната в Украйна и последиците от нея

Повечето граждани възприемат войната в Украйна като фундаментална промяна: 61% от европейците не са уверени, че животът им ще остане непроменен. Само около една трета от респондентите не очакват промени в начина си на живот (37%). В България над две трети от анкетираните са неуверени, че животът им ще остане непроменен (71%), като едва 25% не очакват промени. Проучване, публикувано миналата седмица от Европейската комисия, показва, че осем от десет респонденти в Европа са съгласни с налагането на икономически санкции на руското правителство (80%), както и на руски компании и физически лица. Мнозинството от гражданите в 22 държави членки одобряват отговора на ЕС на руското нашествие в Украйна.

Поради нарастването на инфлацията и разходите за живот още преди началото на руското нашествие в Украйна, което допълнително усили тенденцията, четирима от всеки десет европейци заявяват, че вече усещат негативно въздействие върху стандарта си на живот (40%). В България почти двама от трима респонденти заявяват, че вече изпитват отрицателен ефект върху начина си на живот (62%), като това е най-високият дял от всички държави членки. Независимо от негативите, 59% от европейците считат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията е приоритет, дори това да се отрази на цените и разходите за живот, което се определя като ясен знак за европейска устойчивост и единство. В България едва 28% от респондентите смятат, че защитата на общите европейски ценности като свободата и демокрацията е приоритет, като дават предимство на поддържането на цените и разходите за живот (70%).

Ценности за защита и приоритети на Европейския парламент

Нарастващото безпокойство относно икономическото състояние е отразено и при определянето на политическите приоритети, върху които европейските граждани искат Парламентът да се съсредоточи: борбата с бедността и социалното изключване се споменава на първо място (38%), следвана от общественото здравеопазване (35%), където се наблюдава значителен спад от 7 процентни пункта през последните шест месеца, и демокрацията и принципите на правовата държава (32%), като този показател на свой ред бележи ръст от 7 процентни пункта. Нагласите на българските респонденти се доближават до средноевропейските, оценявайки като най-приоритетни темите за борбата с бедността и социалното изключване и подкрепата на икономиката и създаването на нови работни места (и двете с 46%), като на второ място се поставя общественото здравеопазване (39%), а на трето демокрацията и принципите на правовата държава и бъдещето на Европа (и двете с 28%) .

Възприятията за войната и значението ѝ за Европейския съюз се отразяват и при определянето на основните ценности, които гражданите искат Европейскиятпарламентдазащитаваприоритетно: демокрациятаотновозаемачелномястоибележиувеличениес6процентни пункта в сравнение с есента на 2021 г. (38%). Следват защитата на правата на човека в ЕС и по света, както и свободата на словото и на мисълта, всеки показател с 27%. За българските респонденти водещите ценности, които Европейският парламент трябва да защитава, са свободата на придвижване в Европейския съюз (33%), следвана от върховенството на закона (32%) и солидарността между държавите членки на ЕС и неговите региони (27%). Демокрацията и защитата на правата на човека в ЕС и по света остават на пето място с 22%, а свободата на словото и на мисълта - на шесто с 20%.

Контекст

Проучването Евробарометър на Европейския парламент от пролетта на 2022 г. беше проведено между 19 април и 16 май 2022 г. сред 26 578 граждани от всички 27 държави членки под формата на интервюта лице в лице, допълнени с онлайн такива, когато това е било наложително. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на населението във всяка държава членка.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg