Новини

• Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в СТЕ II

• По-широко и по-бързо прилагане на новия инструмент за изместване на въглеродни емисии

• Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Евродепутатите приеха позиция относно три¬ ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

След пленарен дебат на 7 юни 2022 г., Парламентът прие позицията си по три ключови законодателни акта на ЕС, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. (Fit for 55 in 2030 package). Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и за нулеви нетни емисии на парникови газове (неутралност по отношение на климата) до 2050 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Парламентът вече е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателните закони.

Пакетът е важна стъпка към целта на ЕС да стане независим от скъпите и замърсяващи изкопаеми горива от Русия значително време преди 2030 г.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в нисковъглеродни технологии. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) следва да бъде реформирана, за да включва:

 • Нова СТЕ II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите няма да бъдат включвани преди 2029 г.;
 • Целевото намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. следва да бъде увеличено от 61% на 63%;
 • Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат до 2032 г.;
 • От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“;
 • Приходите ще се използват основно за действия в областта на климата в ЕС и държавите членки.

Повече подробности ще бъдат на разположение в отделно прессъобщение тук.

Повече амбицияв новия инструмент за изместване на въглеродни емисии

Евродепутатите призовават за по-широко и по-бързо прилагане на механизма на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), за да се предотврати изместването на въглеродни емисии и за да се поставят по-амбициозни цели в областта на климата, включително:

 • Постепенно по-ранно въвеждане на CBAM и отпадане в ЕС на безплатните квоти в СТЕ до 2032 г.;
 • Обхватът да бъде разширен, така че да включва органични химикали, пластмаси, водород и амоняк, както и непреките емисии;
 • Сума, равна на приходите от CBAM, следва да се използва от бюджета на ЕС в подкрепа на екологичния преход в най-слабо развитите държави;
 • Необходимост от централизиран орган на ЕС във връзка с механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

За повече подробности можете да видите отделно прессъобщение, което ще бъде достъпно скоро.

Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Парламентът е съгласен да се създаде Социален фонд за климата (СФК), който да помогне на най-засегнатите от енергийната бедност и на хората, които нямат възможност да пътуват заради скромните си доходи. Средствата ще бъдат насочени за покриване на разходите за енергийния преход. СФК следва да подкрепя:

 • временни преки мерки за подпомагане на доходите (като напр. намаляване на енергийните данъци и такси) за справяне с поскъпването на автомобилния транспорт и отоплителните горива;
 • инвестиране в саниране на сгради, енергия от възобновяеми източници и преминаване от личен към обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили и използване на активни видове транспорт , като например колоездене. Мерките могат да включват фискални стимули, ваучери, субсидии или заеми с нулева лихва.

Повече подробности ще бъдат на разположение в отделно съобщение за медиите тук.

Парламентът също така прие позицията си относно:

стандартите за емисиите на CO2 от автомобили и микробуси;

земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС)

емисиите на парникови газове в други сектори (споделяне на усилията)

намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване

Резерва за стабилност на пазара.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

 • 1
 • 2
 • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg