Новини

•Положението се влошава и Унгария вече се определя като хибриден режим на „изборна автокрация“

•Бездействието на ЕС изостря отстъплението; средствата за възстановяване следва да бъдат задържани, докато страната не изпълни препоръките и съдебните решения на ЕС

•Липсата на напредък в процеса по член 7 от Договора за ЕС би представлявала нарушение на принципите на правовата държава от страна на Съвета

Парламентът осъжда „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“ за подкопаване на европейските ценности и изисква резултати в процеса по член 7 от Договора за ЕС.

Липсата на решителни действия от страна на ЕС е допринесла за появата на „хибриден режим на изборна автокрация“, т.е. конституционна система, при която се провеждат избори, но не се зачитат демократичните норми и стандарти, заявяват членовете на ЕП.

Докладът, приет в четвъртък с 433 гласа „за“, 123 гласа „против“ и 28 гласа „въздържал се“, се основава на доклада, с който Парламентът задейства процедурата по член 7 от Договора за ЕС през 2018 г. и изтъква развитието на 12 проблемни области в страната. Новия текст посочва, че ценностите, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, включително демокрацията и основните права в страната, са се влошили допълнително от 2018 г. насам чрез „целенасочените и систематични усилия на унгарското правителство“, като ситуацията се изостря от бездействието на ЕС.

Институциите на ЕС трябва да предприемат действия и също така трябва да бъдат подведени под отговорност

Парламентът изразява съжаление относно неспособността на Съвета на ЕС да постигне значим напредък в борбата с отстъплението от демокрацията. Членовете на ЕП подчертават, че член 7, параграф 1 от Договора за ЕС не изисква единодушие между държавите членки, за да бъде установен очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на ЕС, нито да бъдат отправени конкретни препоръки и срокове. Те посочват, че всяко по-нататъшно забавяне на действията съгласно правилата на член 7 от Договора за ЕС за защита на ценностите на ЕС в Унгария би било равнозначно на нарушение на принципа на правовата държава от страна на самия Съвет на ЕС.

Евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия да използва в пълна степен всички инструменти, с които разполага, и по-специално Регламента за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава . В момент, когато ценностите на ЕС са особено застрашени от руската война срещу Украйна и нейните действия срещу ЕС, те също така призовават Европейската комисия:

  • да не одобрява унгарския план за възстановяване и устойчивост, докато Унгария не изпълни изцяло всички съответни препоръки в рамките на европейския семестър и не изпълни всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека;
  • да изключи от финансиране програмите за сближаване, които допринасят за злоупотреба със средства на ЕС или за нарушения на принципите на правовата държава; и
  • да прилага по-стриктно Регламента за общоприложимите разпоредби и Финансовия регламент, за да се справи с всяка злоупотреба със средства на ЕС по политически съображения.

Независимостта на съдебната система, корупцията и свободите на човека продължават да бъдат основни опасения на ЕП

Четири години след доклада, който постави началото на процеса по член 7 от Договора за ЕС, членовете на ЕП продължават да бъдат загрижени за няколко политически области, свързани с демокрацията и спазването на основните права в Унгария, като функционирането на конституционната и избирателната системa, независимостта на съдебната власт, корупцията и конфликтите на интереси и свободата на изразяване, включително медийния плурализъм. Академичната свобода, свободата на религията, свободата на сдружаване, правото на равно третиране, включително правата на ЛГБТИК лицата, правата на малцинствата, както и правата на мигрантите, търсещите убежище лица, и бежанците също са посочени като проблематични.

Цитат

Гуендолин Делбос-Корфилд (Зелените/ЕСА, Франция), докладчик на Парламента относно ситуацията в Унгария, заяви: „Заключенията на настоящия доклад са ясни и неоспорими: Унгария не е демокрация. Беше по-неотложно от всякога Парламентът да заеме тази позиция, като се има предвид тревожното темпо на отстъпление от принципите на правовата държава в Унгария. Отвъд признаването на авторитарната стратегия на Фидес, безпрецедентно е голямото мнозинство от евродепутати, които подкрепят тази позиция в Европейския парламент. Това следва да бъде предупредителен сигнал за Съвета и Комисията.“

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg