Новини

• Дискриминацията и насилието, основано на пола, продължават да съществуват

•Медиите и съдебната система са подложени на неоправдана намеса

•Правата на гражданите и справедливото разпределение на средствата на ЕС са застрашени

•Членовете на ЕП категорично осъждат отблъскването и насилието по границите на ЕС

В последната оценка на Парламента за положението с основните права в ЕС се посочват многобройни опасения и се изисква от държавите членки да действат в защита на европейските ценности.

В четвъртък членовете на ЕП направиха оценка на положението с основните ценности в ЕС през 2020-2021 г., като набелязаха проблемни области и предложиха начини за по-ефективна защита на свободата, равенството и върховенството на закона. Текстът беше одобрен с 410 гласа "за", 131 гласа "против" и 42 гласа "въздържал се".

Многостранните заплахи за ценностите на ЕС

Членовете на ЕП са загрижени за въздействието на мерките за борба с COVID-19 върху демокрацията и основните свободи, включително правата на хората, работещи с правната система и правоприлагащите органи, и на затворниците. Те също така изразяват съжаление за продължаващите нарушения на върховенството на закона в някои държави членки, като още веднъж заявяват, че върховенството на закона, демокрацията и основните права са неразривно свързани.

С цел защита на тези ценности на ЕС, както и на справедливото и законосъобразно разпределение на средствата на ЕС, Парламентът призовава Комисията да използва механизма за обвързване на бюджета с принципите на правовата държава. Членовете на ЕП осъждат Полша и Унгария за това, че не изпълняват решенията на Съда на Европейския съюз, и в отговор искат конкретни действия от страна на институциите на ЕС.

Парламентът отново подчертава значението на защитата на журналистите от опити за използване на правната система за заглушаване на репортажи (т.нар. SLAPPs), както и от заплахи, нападения и насилие. Членовете на ЕП са загрижени относно нарастващия брой държавни органи, които използват шпионски софтуер като „Pegasus“ в нарушение на ценностите на ЕС.

Уязвимите групи трябва да бъдат по-добре защитени

Членовете на ЕП отново осъждат насилието, основано на пола, и изискват от България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия, както и от самия ЕС, да ратифицират Истанбулската конвенция. Те също така осъждат движенията, обявяващи се срещу равенството между половете и срещу феминизма, които системно атакуват правата на жените и ЛГБТИК+ лицата, и осъждат отстъплението от правата на жените (включително сексуалното и репродуктивното здраве), като подчертават по-специално събитията в Полша, Словакия, Хърватия и Литва. Те приветстват пакета от мерки за установяване на неизпълнение на задължения от юли 2021 г. срещу Унгария и Полша - първият случай, в който Комисията започна конкретни производства в защита на правата на ЛГБТИК лицата.

Парламентът също така настоява за пълното прилагане на Рамковото решение на ЕС относно борбата с расизма и ксенофобията и приветства предложението на Комисията за включване на словото на омразата и престъпленията от омраза в списъка на престъпленията в ЕС. Според членовете на ЕП, държавите членки трябва да се заемат и с продължаващия структурен расизъм (включително полицейското насилие срещу ромите), и призовават за подобрения в наказателното правосъдие, образованието, жилищното настаняване и заетостта.

Парламентът категорично осъжда случаите на отблъскване по границите и насилието срещу мигранти, както и криминализирането на хуманитарни работници и активисти. За да не бъде Фронтекс съучастник в тези действия, членовете на ЕП искат от нея да преустанови дейността си в държавите членки, в които те се случват.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg