Новини

• ЕС трябва да покаже лидерство, като повиши целите си за намаляване на емисиите до 2030 г.

• Нахлуването на Русия в Украйна подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система

• Спазване на годишния ангажимент за финансиране на борбата с изменението на климата в размер на 100 млрд. щатски долара и начало на плащанията през 2022 г.

• ЕС е с най-голям принос във финансирането на борбата с изменението на климата за развиващите се страни

Парламентът призовава всички държави да поставят по-високи цели в областта на климата до 2030 г. преди COP27, за да ограничат глобалното затопляне в съответствие с Парижкото споразумение.

В четвъртък Парламентът прие резолюция, в която са изложени исканията към 27-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, която ще се проведе в Египет в периода 6–18 ноември. Евродепутатите смятат, че кризите в областта на климата и биологичното разнообразие са сред най-важните предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Те са обезпокоени от констатациите в Доклада относно разликите по отношение на емисиите на Програмата на ООН за околната среда за 2021 г., в който се казва, че дори ако бъдат изпълнени по-амбициозните национални цели в областта на климата до 2030 г., температурата все пак ще се повиши с 2,7°C. Отчетените тенденции показват сериозно отклонение от целите на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне под равнището от 2°C и постигане на 1,5°C.

Според резолюцията войната на Русия срещу Украйна и последиците от нея засилват необходимостта от спешна промяна на глобалната енергийна система. Евродепутатите призовават за спешни действия още през настоящото десетилетие. Според тях много от обещанията за постигане на нулеви нетни емисии в дългосрочен план са формулирани неясно и непрозрачно.

Г-20 и ЕС трябва да повишат своите цели в областта на климата за 2030 г.

Членовете на ЕП подчертават, че ЕС ще намали емисиите на парникови газове с повече от 55%, ако приеме позициите на Парламента по пакета на ЕС „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ и плана RePowerEU. Те призовават ЕС и всички държави от Г-20 да покажат лидерство и да се ангажират с по-амбициозни цели за намаляване на емисиите в навечерието на COP27. ЕС и другите държавите следва също да актуализират своите национално определени приноси (НОП).

Финансиране на борбата с изменението на климата в развиващите се страни

В резолюцията се припомня, че ЕС има най-голям принос за финансирането на борбата с изменението на климата. Тя настоятелно призовава развитите страни да гарантират целево годишно финансиране на борбата с изменението на климата със 100 млрд. щатски долара, което те са обещали на развиващите се страни, и средствата да бъдат отпуснати още от тази година. Същата средногодишна сума трябва да се подсигури и за периода 2020 — 2025 г. Членовете на ЕП подчертават също позицията на Парламента относно механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM) – ЕС трябва да предостави финансова подкрепа, която е поне равна по финансова стойност на приходите, генерирани от продажбата на сертификати за корекция на въглеродните емисии на границите. Така ще се подкрепят усилията на най-слабо развитите страни за декарбонизация на техните икономики.

Парламентът приветства т.нар. Диалог от Глазгоу относно загубите и щетите, който следва да се съсредоточи върху финансирането на развиващите се страни, като ясно се дава приоритет на безвъзмездните средства пред заемите. Така ще се предотвратят, сведат до минимум и превъзмогнат загубите и щетите, свързани с неблагоприятните последици от изменението на климата.

Резолюцията беше приета с вдигане на ръка.

Контекст

Делегация на Парламента ще присъства на COP27 в периода 14—18 ноември.

Парламентът е съзаконодател в областта на енергетиката и климата за прилагане на Парижкото споразумение. Преди ЕС да може да сключи международни споразумения, Парламентът трябва да даде своето съгласие.

Парламентът настоява за по-амбициозно законодателство на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и обяви извънредно положение в областта на климата на 28 ноември 2019 г. През юни 2021 г. Парламентът прие Европейския закон за климата, който превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. в обвързващо задължение за ЕС и държавите членки. В момента Парламентът преговаря с държавите членки относно пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“, за да се даде възможност на ЕС да постигне по-амбициозната цел до 2030 г.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg