Новини

Комисията прие предложение за регламент, който цели да се повиши прозрачността в отрасъла на краткосрочното настаняване под наем и да се помогне на публичните органи да осигурят балансираното му развитие като част от сектора на устойчивия туризъм.

 

Макар че резервациите на места за краткосрочно настаняване носят ползи за домакините (отдаващите под наем лица) и туристите, те може да пораждат опасения у някои местни общности, които например се сблъскват с липсата на жилища на поносими цени. Посредством новите разпоредби ще се усъвършенстват събирането и споделянето на данни от домакините и онлайн платформите. Така ще бъде осигурена информация за ефективна и съразмерна с целта местна политика за справяне с предизвикателствата и възползване от възможностите, свързани с отрасъла на краткосрочното настаняване под наем.

 

Новите предложени разпоредби ще спомогнат за повишаване на прозрачността във връзка с установяването и дейността на домакините, предлагащи краткосрочно настаняване, и с правилата за спазване и ще улеснят регистрирането на домакините. Благодарение на новите разпоредби също така ще се преодолее сегашната разпокъсаност на споделянето на данни от онлайн платформите и в крайна сметка ще се допринася за предотвратяване на незаконните обяви. Като цяло това ще допринесе за по-устойчива среда за туризма и ще подпомогне цифровизацията му.

 

С новата предложена нормативна уредба се постига следното:

 

  • Хармонизиране на изискванията за регистрация за домакините и имотите им, отдавани под наем краткосрочно, когато тези изисквания бъдат въведени от националните власти: схемите за регистрация ще трябва да бъдат изцяло онлайн и удобни за ползване. При завършване на регистрацията домакините следва да получават единен регистрационен номер.
  • Изясняване на правилата с цел да се гарантира, че регистрационните номера се показват и проверяват: онлайн платформите ще трябва да улесняват домакините да показват регистрационните си номера на платформите. Те ще трябва също така да извършват проверки на случаен принцип дали домакините регистрират и показват правилните номера. Публичните органи ще могат да отнемат временно регистрационните номера и да искат от платформите да премахват обявите на домакините, които са в нарушение.
  • Рационализиране на споделянето на данни между онлайн платформите и публичните органи на управление: онлайн платформите ще трябва да предоставят на публичните органи данни за броя на нощувките и броя на гостите веднъж месечно, по автоматизиран начин. За малките платформи и микроплатформите се предвиждат възможности за облекчено отчитане. Публичните органи ще могат да получават тези данни чрез „единни цифрови входни точки“. Така ще се подпомогне целенасоченото определяне на политиката.
  • Разрешаване на повторното използване на данните в обобщен вид: данните, създадени по силата на настоящото предложение, ще допринасят – в обобщен вид – за статистиката за туризма, изготвяна от Евростат, и ще захранват бъдещото европейско пространство за данни за туризма. С тази информация ще се подпомогне развитието на новаторски услуги, свързани с туризма.
  • Установяване на ефективна уредба за прилагането: държавите членки ще наблюдават прилагането на тези разпоредби за прозрачността и ще въведат подходящи наказания за неспазване на задълженията по новия регламент.

 

Предложението на Комисията ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета с цел приемането му. След приемането и влизането му в сила държавите членки ще разполагат с двугодишен срок за установяване на механизмите, необходими за обмена на данни.

 

За повече информация:

 

Съобщение за медиите относно предложението за регламент в отрасъла на краткосрочното настаняване под наемТърсене на налични преводи за тази връзкаBG•••

 

Предложение за РегламентТърсене на налични преводи за тази връзкаEN••• относно събирането и споделянето на данни във връзка с услугите за краткосрочно настаняване под наем

 

Въпроси и отговориТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

 

Информационен документТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

 

Икономика на сътрудничествотоТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg