Новини

Европейската комисия одобри своя доклад за напредъка към постигането на европейското пространство за образование. В доклада се прави преглед на текущите инициативи на ЕС и тенденциите във връзка с напредъка към постигането на целите на равнище ЕС в областта на образованието и обучението, като също така се набелязват задачите с оглед на междинната цел за 2025 г.

40-те текущи инициативи на равнище ЕС включват стратегически действия в тази област на политиката — като се започне от смесеното обучение и се стигне до ученето, насочено към устойчиво развитие, и европейската стратегия за университетите —както и финансирани от ЕС проекти, като например академиите за учители, Коалицията „Образование за климата“ и центровете за високи постижения в областта на професионалното образование. Осъществяват се и последващи действия във връзка с работата на експертни групи, като например тези относно дезинформацията или качествените инвестиции, както и мерки за по-голямо приобщаване в рамките на програмата „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност.

Обзорът на образованието и обучението, придружаващ настоящия доклад, дава примери за постигнатия напредък по целите на равнище ЕС: регистрира се спад при преждевременното напускане на училище и в същото време увеличение при броя на завършилите висше образование и при участието в образование и грижи в ранна детска възраст. В същото време се появяват предупредителни знаци, които налагат по-дългосрочни системни усилия за подобряване на равнопоставеността в образованието и за справяне с недостига на учители. Новите показатели на равнище ЕС и в двете области ще спомогнат за основаните на обективни данни политики и взаимното учене.

Повече информация ще намерите в документа тук.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg