Новини

В петък институциите на ЕС и над 500 граждани направиха оценка на последващите действия във връзка с предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Европейският парламент беше домакин на днешното събитие за обратна връзка по повод на Конференцията за бъдещето на Европа в Брюксел, в което участваха представители на Парламента, Съвета и Комисията, както и граждани, които бяха в основата на работата на Конференцията. Те разгледаха как институциите на ЕС изпълняват предложенията на Конференцията.

Откривайки събитието, председателят на Парламента Роберта Мецола заяви: "Европейският парламент е готов да даде своя принос за изпълнението на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа в интерес на 450-те милиона европейци, които представлява. Визията изисква смелост. Когато става въпрос за изпълнение на предложенията на гражданите, нито едно предложение за промяна не трябва да бъде забравено. Конференцията за бъдещето на Европа и представените предложения не са краят. Бъдещето няма крайна дата. Бъдещето е в процес на изграждане. Такъв е и нашият Съюз".

Ги Верхофстад, в качеството му на бивш съпредседател на Конференцията, коментира: "Във времена на несигурност политиката се нуждае от визия за това, което предстои. С Конференцията за бъдещето на Европа гражданите посочиха пътя напред. Събитието за обратна връзка е моментът да обсъдим какво ние, политиците, сме направили със заключенията, които постигнахме заедно миналата година, и да погледнем напред. Защото нашият ангажимент все още не е приключил: трябва да продължим да изпълняваме не само предложенията, но и духа, в който те бяха написани - една нова идея за Европа, подходяща за предизвикателствата на бъдещето".

Съветът беше представен от министъра по европейските въпроси Микулаш Бек от Чешкото председателство. Заместник-председателите Марош Шефчович, Дубравка Шуица и Маргаритис Схинас представляваха Комисията.

Дебати с граждани

Последвалите дебати бяха посветени на основните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът днес, включително нападението на Русия над Украйна и последиците от него за ежедневието на европейците, както и необходимостта от ускоряване на процеса на постигане на енергийна независимост в ЕС. Много оратори се спряха на институционалните реформи, които ще са необходими за цялостното изпълнение на предложенията на Конференцията, включително тези за данъчното облагане на мултинационалните компании и сътрудничеството във външното измерение на дейностите на ЕС.

В течение на деня гражданите повдигнаха въпроси по множество теми, които са включени в предложенията на Конференцията, включително: изменението на климата и околната среда; физическото и психическото здраве; образованието и културата; цифровия преход; предизвикателствата, свързани с миграцията; заплахите за европейските ценности и бюджета на ЕС; състоянието на европейската икономика; и ролята на младите хора във всички тези области.

Многократно беше спомената перспективата за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите на ЕС, както и потенциалното активиране на „клаузите за преход“ в съществуващата рамка и необходимостта от по-нататъшно подобряване на комуникацията между институциите на ЕС. Уроците по демокрация на участието, извлечени от това продължило цяла година безпрецедентно упражнение, също заеха важно място в обмена на мнения, включително намерението на Комисията да организира консултации с гражданите преди важни законодателни предложения. Гражданите представиха предложения за това как да се гарантира, че гласовете на всички участници се чуват еднакво, въпреки езиковите и структурните бариери.

Членове на ЕП подчертаха, че Парламентът ще продължи да прави всичко необходимо, за да гарантира, че изпълнява основната си мисия да държи ЕС отговорен пред всички европейци, като същевременно представиха конкретни примери за това как предложенията на Конференцията са се превърнали в основни двигатели в работата на ЕП, в съответствие с техните приоритети и приоритетите на техните политически групи. Повечето от тях повториха призива на Парламента за установяване на Конвент за преразглеждане на Договорите на ЕС и отбелязаха, че във всички парламентарни комисии се работи по финализирането на всеобхватния доклад за законодателната инициатива относно предложенията му за тази цел. Няколко оратори изразиха противоположни мнения, като поставиха под съмнение ползата от Конференцията, осъдиха използването на парите на данъкоплатците и се изказаха против посоката на развитие на ЕС като цяло.

Контекст

49-те предложения на Конференцията включват над 300 мерки за постигането им в девет тематични области, основани на препоръките на европейските и националните граждански панели, както и на данните от национални прояви, многоезичната цифрова платформа и дискусиите в рамките на деветте тематични работни групи и пленарната сесия. Трите институции започнаха процеса на изпълнение и последващи действия във връзка с предложенията на Конференцията в съответствие със съответните си компетенции.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg