Новини

България се ваксинира – информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

300x250px-banner-Grandpa

• Всяка законодателна работа, свързана с Катар, трябва да бъде преустановена, а представителите на катарските интереси да нямат достъп до Парламента

• Настояване за независим етичен орган и повече сътрудничество между органите на ЕС

• Призив за забрана на равнище ЕС на даренията от трети държави за членовете на ЕП и политическите партии.

• Евродепутатите следва да подават декларации за имуществото си в началото и в края на мандата си

Парламентът реагира на твърденията, с незабавни промени и искания за мерки за отстраняване на пропуските в съществуващите правила за прозрачност.

След дебата във вторник Парламентът прие резолюция относно съмненията за корупция от страна на Катар и по-широката необходимост от повече прозрачност в институциите на ЕС с 541 гласа "за", 2 гласа "против" и 3 гласа "въздържал се".

Членовете на ЕП изразяват възмущение във връзка с последните твърдения, че евродепутати, бивши членове на ЕП и служители на ЕП са замесени в корупция, пране на пари и участие в престъпна организация, и подкрепят пълното сътрудничество на Парламента с продължаващото разследване, като отбелязват, че вътрешните системи не са успели да предотвратят корупцията. Те също така категорично осъждат предполагаемите опити за корупция от страна на Катар, които представляват сериозна чуждестранна намеса в демократичните процеси на ЕС.

Незабавно спиране на цялата законодателна дейност, свързана с Катар

Като незабавна мярка членовете на ЕП решиха да преустановят цялата работа по законодателните досиета, свързани с Катар, особено по отношение на либерализирането на визовия режим и споразумението за въздушен транспорт между ЕС и Катар, както и планираните посещения, докато ситуацията не се изясни. Те също така искат да се спре издаването на пропуски за достъп на представителите на интересите на Катар, докато съдебните разследвания не предоставят разяснения.

Реформиране на правилника на Парламента

Парламентът изразява загриженост относно потенциалните конфликти на интереси, причинени от "странични дейности", особено когато някои членове на ЕП работят като управители, членове на управителни съвети или консултативни съвети на банки, мултинационални компании или публични дружества, или като консултанти на такива компании. Членовете на ЕП подкрепят система за деклариране на имущественото състояние в началото и в края на всеки мандат. Тези декларации биха могли да бъдат достъпни само за съответните органи и да бъдат проверявани при наличие на основателни твърдения.

Те се ангажират също така да осигурят пълна прозрачност по отношение на страничните си доходи и да забранят всякакво външно финансиране на персонала на членовете на ЕП и на политическите групи. Парламентът ще се стреми да въведе забрана на ниво ЕС за дарения от трети страни за членовете на ЕП и политическите партии и иска от Комисията да изготви предложение за тази цел. Следва да се въведе "период на изчакване" след края на мандата на даден член на ЕП, за да се преодолее явлението "кадрова въртележка ", казват евродепутатите.

Членовете на ЕП искат да направят регистъра на ЕС за прозрачност задължителен, да разширят обхвата му, така че той да обхване и представители на държави извън ЕС и бивши евродепутати, и да го укрепят, за да може да се използва за по-задълбочена проверка на информацията. За да спомогнат за решаването на други свързани въпроси, те се стремят също така да създадат анкетна комисия след приключването на наказателните разследвания и евентуални съдебни производства, която да разследва случаи на корупция и неправомерни действия от страна на държави извън ЕС, както и специална комисия, която да идентифицира потенциални недостатъци в правилата на Парламента и да прави предложения за реформи. Освен това евродепутатите изискват да се назначи специален заместник-председател на ЕП, който да отговаря за проверката на почтеността и за борбата с корупцията и чуждестранната намеса.

Евродепутатите подчертават, че парламентарните групи за приятелство трябва да бъдат надлежно регулирани и контролирани, за да продължат да съществуват. Те възлагат на квесторите да прилагат съществуващите правила и да поддържат достъпен и актуален регистър на групите за приятелство. Те също така призовават да се оповестява информация за "законодателния отпечатък" на предложените текстове и изменения.

Работа с други институции и агенции на ЕС

Парламентът настоятелно призовава Комисията да представи предложение за създаване на независим орган по етика във възможно най-кратък срок, което Парламентът предложи през септември 2021 г.. Евродепутатите препоръчват подобрения в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, с оглед привеждането му в съответствие с Директивата за лицата, подаващи сигнали за нередности, която така или иначе ще прилага вътрешно. Те също така подчертават ролята на Европейската прокуратура, Евроюст, Европол и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и призовават за допълнително укрепване на капацитета и сътрудничеството между Европейската прокуратура и ОЛАФ, както и за общи правила за борба с корупцията за членовете и служителите на органите на ЕС.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

patuvane-v-evropa

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg