Новини

Европейската комисия одобри Програмата „Развитие на регионите“, която предоставя над 1.8 милиарда евро за инвестиции в България. В основата й стои нов интегриран териториален подход, който предоставя на регионалните и местните власти възможността да планират и приоритизират инвестициите в съответствие със своите нужди и планове за развитие, както и да сключват партньорства на местно равнище с различни заинтересовани страни за реализирането на тези инвестиции.

Средствата по програмата ще бъдат на разположение чрез приоритет 1 „Интегрирано градско развитие” за десетте най-големи градски общини в България и приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ за останалите градски общини и функционалните райони около тях. Основната цел е да се преодолеят нарастващите регионални дисбаланси чрез инвестиции в демографски, образователни, икономически, социални, културни и жилищни политики.

Ще бъде даден приоритет на инвестициите в отдалечените райони, които подобряват условията на живот на най-уязвимите групи от населението. Допълнителни ресурси от други финансирани от ЕС програми (напр. Програма „Околна среда“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, програма „Образование“) също ще бъдат предоставени за финансиране на интегрираните териториални инвестиции.

Ще бъдат подкрепени следните видове дейности:

  •       Подобряване на предприемаческата, спортната и културната инфраструктура;
  •       Инвестиции в инфраструктура, за да се гарантира равен достъп до качествено и модерно образование за всяко дете;
  •       Инвестиции в пътища и инфраструктура за устойчива мобилност с цел подобряване на свързаността между регионите;
  •       Осигуряване на модерни жилища на достъпни цени и подкрепа за енергийната ефективност и устойчивото обновяване на жилищни и нежилищни сгради;
  •       Инвестиции в здравна и социална инфраструктура за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги и намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването;
  •      Действия за изграждане на капацитет за общините, социалните и икономическите партньори и НПО за улесняване на разработването и успешното осъществяване на интегрирани териториални инвестиции.

Проектите, съфинансирани от ЕС по Програма “Развитие на регионите“, също ще допринесат за постигането на целите на Стратегията на ЕС за региона на река Дунав и на ЕС и Черноморското регионално сътрудничество.

Средствата за България от Фонда за справедлив преход, в подкрепа на териториите, които се очаква да бъдат най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност, предстои да бъдат одобрени през следващата година. Европейската комисия очаква от България да представи Териториалните си планове за справедлив преход възможно най-скоро.

Повече за политиката за сближаване на ЕС и споразумението за партньорство с България може да видите на следната страница.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg