Новини

• Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък

• Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г.

• Нов инструмент за изместване на въглеродни емисии с цел защита на промишлеността на ЕС и повишаване на глобалните амбиции в областта на климата

• Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

ЕП прие новата схема за търговия с емисии, включително във въздухоплаването и морския транспорт, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и нов социален фонд за климата.

Във вторник Парламентът одобри споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Реформата на схемата за търговия с емисии (СТЕ) беше приета с 413 гласа „за“, 167 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“. Чрез нея се повишава равнището на амбициозност на СТЕ, тъй като емисиите на парникови газове в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2005 г. Също така чрез реформата постепенно (от 2026 г. до 2034 г.) се премахват безплатните квоти за дружествата и се създава отделна нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, с която ще се определи цена на емисиите на парникови газове от тези сектори през 2027 г. (или 2028 г., ако цените на енергията са изключително високи).

За повече подробности относно реформата на СТЕ вж. съобщението за медиите след споразумението с държавите от ЕС.

Парламентът също така гласува за включване за първи път на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ (500 гласа „за“, 131 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“ и постигна съгласие за преразглеждане на СТЕ за въздухоплаването (463 гласа „за“, 117 гласа „против“ и 64 гласа „въздържал се“). Това постепенно ще премахне безплатните квоти за сектора на въздухоплаването до 2026 г. и ще насърчи използването на устойчиви авиационни горива.

Създаден е нов инструмент за изместване на въглеродни емисии

С 487 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“ Парламентът прие правилата за новия механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), който има за цел да насърчи държавите извън ЕС да увеличат амбициите си в областта на климата и да гарантират, че усилията на ЕС и на световно равнище в областта на климата не се подкопават от преместването на производството от ЕС в държави с по-малко амбициозни политики.

Стоките, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС.

МКВЕГ ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС.

За повече подробности относно МКВЕГ вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.

Социален фонд за климата с цел борба с енергийната бедност

Споразумението с държавите членки за създаване на социален фонд на ЕС за климата (СФК) през 2026 г., за да се гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ, беше прието с 521 гласа „за“, 75 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“. То ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и от транспортна бедност. Когато бъде изцяло въведен, СФК ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по СТЕ II в размер на 65 милиарда евро, като допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро).

За повече подробности относно Социалния фонд за климата вж. прессъобщението след споразумението с държавите от ЕС.

Следващи стъпки

Съветът също трябва да одобри официално текстовете, които след това ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно.

С приемането на тези законодателни актове Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да осъществи и ускори екологичния преход, изразени в предложения 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) и 11(7) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg