Новини

• Надлежната проверка трябва да бъде интегрирана в начина на управление на дружествата

• Справяне с детския труд, робството, трудовата експлоатация, замърсяването, деградацията на околната среда и загубата на биоразнообразие

• Глоби в размер на поне 5% от нетния световен оборот на дружеството, ако то не спазва изискванията

В четвъртък ЕП прие позицията си за преговори с държавите членки относно правилата за включване на правата на човека и въздействието върху околната среда в управлението на дружествата.

От дружествата ще се изисква да идентифицират и, когато е необходимо, да предотвратяват, прекратяват или смекчават отрицателното въздействие на дейността си върху правата на човека и околната среда, като например детския труд, робството, трудовата експлоатация, замърсяването, влошаването на околната среда и загубата на биологично разнообразие. Те ще трябва също така да наблюдават и оценяват въздействието на своите партньори по веригата на стойността, включваща не само доставчиците, но и продажбата, дистрибуцията, транспорта, съхранението, управлението на отпадъците и други области

Новите правила ще се прилагат за дружества със седалище в ЕС, независимо от техния сектор, включително финансовите услуги, с повече от 250 служители и световен оборот над 40 милиона евро, както и за дружества майки с повече от 500 служители и световен оборот над 150 милиона евро. Ще бъдат включени и дружества извън ЕС с оборот над 150 млн. евро, ако поне 40 млн. евро са генерирани в ЕС.

Задължение на директорите за полагане на грижи и ангажираност на дружеството със заинтересованите страни

Дружествата ще трябва да изпълнят план за преход, за да ограничат глобалното затопляне до 1,5°C, а в случая на големи дружества с над 1000 служители, изпълнението на целите на плана ще окаже влияние върху плаващото възнаграждение на директора (напр. бонуси). Новите правила също така изискват от фирмите да се ангажират с лицата, засегнати от техните действия, включително с активисти в областта на правата на човека и околната среда, да въведат механизъм за подаване на жалби и редовно да наблюдават ефективността на своята политика за надлежна проверка. За да се улесни достъпът на инвеститорите, информацията за политиката за надлежна проверка на дадено дружество следва да бъде достъпна и в Европейската единна точка за достъп (ЕЕПД)

Санкции и надзорен механизъм

Дружествата, които не спазват изискванията, ще носят отговорност за вреди и могат да бъдат санкционирани от националните надзорни органи. Санкциите включват мерки като "посочване и порицаване", изтегляне на стоките на дружеството от пазара или глоби в размер на най-малко 5 % от нетния световен оборот. На дружествата извън ЕС, които не спазват правилата, ще бъде забранено да участват в обществени поръчки в ЕС.

Според приетия текст новите задължения ще се прилагат след 3 или 4 години в зависимост от размера и оборота на дружеството. По-малките дружества ще могат да отложат прилагането на новите правила с още една година.

Преговорната позиция на Парламента беше приета с 366 гласа "за", 225 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се".

Цитат

„Подкрепата на Европейския парламент е преломен момент в мисленето за ролята на корпорациите в обществото. Законът за корпоративната отговорност трябва да гарантира, че бъдещето принадлежи на дружества, които се отнасят с отговорност към хората и околната среда, а не на дружества, които са създали модел на приходи от увреждане и експлоатация на околната среда.

Повечето дружества приемат сериозно задълженията си към хората и околната среда. Ние помагаме на тези дружества с това „право за справедлив бизнес". И в същото време спираме онези няколко големи „каубойски“ компании, които не спазват правилата" отбеляза докладчикът Лара Волтерс (С&Д, Нидерландия) след гласуването в пленарна зала.

Контекст

Европейският парламент последователно призовава за повече корпоративна отчетност и задължително законодателство за надлежна проверка. Предложението на Европейската комисия беше представено на 23 февруари 2022 г. То допълва други съществуващи и предстоящи законодателни актове, като регламента за обезлесяването,регламента за конфликтните минерали и проекта за регламент за забрана на продукти, произведени с принудителен труд.

Следващи стъпки

След като Парламентът вече е приел своята позиция, могат да започнат преговори с държавите членки по окончателния текст на законодателството. Държавите членки приеха позицията си по проекта за директива през ноември 2022 г.

С приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно устойчивото потребление, изразени в предложение 5, параграф 13, укрепването на етичното измерение на търговията, изразено в предложение 19, параграфи 2 и 3, и модела на устойчив растеж, изразен в предложение 11, параграфи 1 и 8 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

Приетият текст

Видеозапис на пленарния дебат (31 май 2023 г.)

Процедурно досие

Проучване на ЕП: дължима грижа на дружествата

Проучване на ЕП: Дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта: Могат ли веригите за създаване на стойност да интегрират въпросите, свързани с правата на човека и околната среда? (май 2022 г.)

Мултимедиен сайт на ЕП

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg