Новини

• Продуктите следва да бъдат проектирани така, че да бъдат по-дълготрайни, по-лесни за ремонт, модернизиране и рециклиране

• Следва да се даде приоритет на изискванията за устойчивост, например за стомана, текстил, мебели, автомобилни гуми, химикали

• Унищожаването на непродадени текстилни изделия и електронно оборудване следва да бъде забранено

В сряда Европейският парламент прие позицията си за започване на преговори с правителствата на ЕС по нов закон, който цели да направи продуктите в ЕС по-устойчиви.

По време на пленарното заседание членовете на ЕП приеха доклад, изготвен от комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), относно преразглеждането на законодателната рамка на ЕС за екодизайн за производството на устойчиви продукти с 473 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“.

В мандата си за преговори членовете на ЕП засилват мерките, предложени от Европейската комисия, за гарантиране на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и по-добра информираност на потребителите.

Жизненият цикъл на даден продукт не следва да се ограничава чрез характеристиките на неговия дизайн. Актуализациите на софтуера, консумативите (напр. мастилени касети, електрически крушки, филтри за кафе), резервни части и аксесоари също трябва да бъдат на разположение за подходящ период от време. Ще бъде създаден нов „продуктов паспорт“, съдържащ точна и актуална информация, за да се повиши прозрачността и да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор за своите покупки.

В текста се отправя искане към Европейската комисия да даде приоритет на определянето на изисквания за устойчивост за редица продуктови групи при изготвянето на предстоящите мерки за екопроектиране, като желязо, стомана, алуминий, текстил, мебели, автомобилни гуми, перилни и почистващи препарати, бои, смазочни материали и химикали. Евродепутатите също така настояват за налагането на конкретна забрана за унищожаване на непродадени текстилни изделия и електрическо и електронно оборудване.

Цитат

Докладчикът Алесандра Морети (С&Д, Италия) заяви: „Време е да сложим край на модела „вземи, направи, изхвърли “, който е толкова вреден за нашата планета, нашето здраве и нашата икономика. Този закон ще гарантира, че новите продукти са проектирани по начин, който носи ползи за всички и който се съобразява с лимитите на нашата планета и защитава околната среда. Устойчивите продукти ще се превърнат в норма, която ще позволи на потребителите да пестят енергия, да ремонтират по-лесно и да правят интелигентни екологични избори, когато пазаруват, като в дългосрочен план ще спестят и пари“.

Следващи стъпки

Европейският парламент е готов да започне преговори с правителствата на държавите членки относно окончателната форма на закона.

Контекст

На 30 март 2022 г. Европейската комисия представи предложение за регламент за създаване на обща законодателна рамка за определяне на изискванията за екодизайн за устойчиви продукти и за отмяна на действащите правила, които са съсредоточени единствено върху продукти, свързани с енергопотреблението. Преразгледаните правила ще се прилагат за почти всички продукти на вътрешния пазар (с изключение на храни, фуражи, лекарствени продукти, живи организми). Предложението е част от пакета за кръговата икономика, който включва и стратегия на ЕС за устойчиви текстилни изделия, както и предложение за предоставяне на повече права на потребителите за екологичния преход.

С приемането на настоящия доклад Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика чрез насърчаване на устойчиви продукти и производство на ЕС и за подкрепа на прехода към устойчив модел на растеж, както е посочено в предложения 5(1), 5(7), 5(10), 11(1) и 11(2) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

Приетият текст ще бъде достъпен тук (12.7.2023 г.)

Видеозапис на разискванията в пленарна зала (11.7.2023 г.)

Процедурно досие

Напредък в законодателната процедура

Кратко проучване на ЕП: Екодизайн на устойчиви продукти (юли 2023 г.)

Проучване на ЕП: Екодизайн на устойчиви продукти (юни 2023 г.)

Мултимедиен сайт на ЕП

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg