Новини

• Оценка на ефективността на мерките на ниво ЕС и националните мерки

• Препоръки за подобряване на управлението на кризи и готовността на ЕС за бъдещи извънредни ситуации в областта на здравеопазването

• Засилване на парламентарния контрол върху мерките, на координацията и солидарността

ЕП иска да укрепи Европейския здравен съюз и устойчивостта на националните здравни системи с оглед на бъдещите предизвикателства.

През изминалата година специалната комисия на Европейския парламент относно пандемията от COVID-19 (COVI) анализира последиците от кризата, оцени ефективността на мерките на ЕС и националните мерки и отправи конкретни препоръки за преодоляване на пропуските и слабостите. Парламентът обсъди доклада във вторник и прие текста в сряда с 385 гласа „за“„, 193 гласа „против“ и 63 гласа „въздържал се“.

Членовете на ЕП очертаха ясна пътна карта за бъдещи действия в четири основни области: здраве, демокрация и основни права, социални и икономически аспекти, както и глобален отговор на пандемията.

Ключовите предложения включват засилване на стратегическата автономност на ЕС относно лекарствата, прозрачност при съвместните дейности по възлагане на обществени поръчки и по-силен парламентарен контрол както на равнище ЕС, така и на национално равнище по отношение на законодателството за извънредни ситуации. Евродепутатите също настояват ЕС да използва максимално финансирането за възстановяване, за да укрепи единния пазар. Те призовават и за по-добра глобална координация във връзка с предстоящия международен договор за готовност и реакция при пандемии.

Подробните препоръки са публикувани тук.

Цитати

Председателят на комисията COVI Катлен Ван Бремпт (С&Д, Белгия) заяви: „Нашата комисия направи задълбочена оценка на развитието на пандемията и нейното въздействие върху ЕС. Стана ясно, че Европа се нуждае не само от инструменти за разработване на дългосрочни политики с ясни цели и пътни карти, а трябва също да бъде готова да действа бързо, ефективно и в интерес на всеки европеец. Освен това ЕС следва да оцени внимателно ролята си в глобалния отговор на пандемията и да се ангажира повече от всякога с международно сътрудничество и солидарност, особено с партньорите в южното полукълбо. Надяваме се Европейската комисия да последва нашите препоръки и да внесе предложения за оформянето на по-устойчив на кризи и ориентиран към бъдещето ЕС“.

Докладчикът от комисията COVI Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) каза: „Докладът на комисията COVI е резултат от диалог, консенсус и взискателност. ЕС реагира отлично на пандемията, що се отнася до осигуряването на ваксини, средства от Европейския инструмент за възстановяване и подготовката за бъдещи извънредни ситуации в областта на здравеопазването. Трябва допълнително да укрепим Съюза, за да защитим здравните си работници, да гарантираме, че не пренебрегваме нито едно заболяване, и да помогнем на най-уязвимите в обществото. Нужно е да засилим научните изследвания, да се борим с фалшивите новини и кибератаките и да създадем конкурентоспособен фармацевтичен сектор, който засилва стратегическата автономност на ЕС в областта на здравеопазването“.

Контекст

През март 2022 г. Парламентът създадеСпециална комисия относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето (COVI). Комисията оцени не само въздействието върху здравните системи и кампанията за ваксиниране, но и по-широкото социално-икономическо въздействие, въздействието върху принципите на правовата държава и демокрацията и международния отговор на пандемията. Тя проведе задълбочени консултации чрез поредица от публични изслушваниясеминари и проучвателни посещения, обмен на мнения с експерти, създатели на политики от институциите на ЕС и международни организации, епидемиолози, министри на здравеопазването, фармацевтични дружества, здравни работници и изследователи.

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите да се засили устойчивостта на здравните системи и конкурентоспособността на ЕС, както и да се осигури равен достъп до здравеопазване за всички, както е посочено в предложения 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) и 12(12) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Допълнителна информация

Приетият текст ще бъде публикуван тук (12.7.2023 г.)

Запис на пресконференцията с участието на председателя на комисията COVI Катлен Ван Бремпт и докладчика Дулорс Монсерат (13.6.2023 г.)

Процедурно досие

Специална комисия на Парламента относно пандемията от COVID-19: извлечени поуки и препоръки за бъдещето

Европейски парламент: Отговорът на ЕС срещу коронавируса

Проучване на ЕП - Накратко: Научени уроци от COVID-19 и препоръки за бъдещето

Мултимедиен център на ЕП: Специална комисия относно пандемията от COVID-19

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg