Новини

Глобализацията има и положително, и отрицателно влияние върху работните места в Европа. ЕС предлага средства за преодоляване на възможните проблеми.

Тълпа от хора в оживен град

Глобализацията носи ползи и рискове. Снимка: Soo Ann Woon 

Глобализацията е процес, който открива нови възможности за бизнеса в Европа, но също така поставя под въпрос бъдещето на някои индустрии. Европейският съюз се опитва да извлече ползите и да ограничи вредите, като в стремежа си да изгради социална Европа помага на загубили работата си хора да намерят нова професия.

Възможностите, произтичащи от глобализацията

Броят на работните места в ЕС, които са пряко или непряко свързани с износа на стоки и услуги, расте постоянно: от 21,7 млн. такива работни места през 2000 г. на 38 млн. през 2019 г. Едно от всеки пет работни места зависи от износа извън ЕС.
Ползите са не само за компаниите износителки, но и за фирмите, които им осигуряват суровини или услуги.
В България 777 000 работни места са зависими от износа от България извън ЕС, а други 144 000 работни места съществуват благодарение на износа от други страни в ЕС към страни извън блока. Общо 26% от работните места в страната са зависими от износа от ЕС.
Делът на висококвалифицираните работници на позиции, свързани с износа, расте, и тези позиции са средно с 12% по-добре заплатени от другите работни места.

Проблемите със заетостта

Глобализацията повишава конкуренцията между компаниите, което в отделни случаи може да доведе до затваряне на предприятия, прехвърляне на дейността в други страни и съответно загуба на работни места.
Най-уязвимите сектори в ЕС са тези с ниски изисквания за квалификация на работниците: например, в производството на текстил и облекло, кожената и обувната промишленост, добива на метали и преработвателната промишленост.
Страни, които могат да предложат по-ниски разходи за труд, могат да привлекат част от бизнеса. В продължение на години страните от Източна Европа бяха атрактивно място за откриване на нови предприятия от фирми в Западна Европа, но сега те също са заплашени от преместване на фирмите към страни в Северна Африка и Азия.
Прехвърлянето на дейността на дадено предприятие от една страна в друга е централен елемент от дебата за глобализацията. Пандемията от COVID-19 демонстрира нуждата от подсигуряване на производството в Европа в критично важни сектори като фармацевтиката.
Макар че цялостният икономически резултат може да бъде положителен и че има индикации, че процесът на изтегляне на производствена дейност намалява, това не означава, че няма опасност за конкретни сектори.

Фонд на ЕС за приспособяване към глобализацията

Европейски фонд за глобализация: по-голяма помощ след съкращение 

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията

За да ограничи отрицателния ефект от глобализацията и да намали безработицата, ЕС създаде през 2006 г. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Неговата цел е да подкрепя служители, загубили работата си вследствие на закриване или прехвърляне на дейност.
Фондът осигурява съфинансиране на мерки за преквалифициране на работници и създаване на нови предприятия. Подпомаганите проекти са свързани с обучение и стажове, помощ и съвети за намиране на работа и стартиране на бизнес.
От 2009 г. фондът финансира също така проекти, свързани със загубата на работни места вследствие на икономическата криза.
През април 2021 г. депутатите актуализираха правилата, за да може фондът да оказва подкрепа на повече европейски работници.
Той ще може да бъде използван в случай на освобождаване на над 200 служители от една кампания или свързани с нея доставчици (преди минималният праг беше 500), или когато голям брой служители в специфичен сектор в един или повече региона загубят работата си.
Ще бъде осигурявана еднократна инвестиция от 22 000 евро за започване на собствен бизнес и ще се подпомагат закупувания на предприятия от техните служители. Когато даден родител преминава курсове за квалификация или търси работа, той ще може да кандидатства за помощ за набавяне на гледачи на деца.
От 2007 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е осигурил 687,7 млн. евро в подкрепа на 170 000 уволнени служители.
Научете повече за политиката на ЕС във връзка с глобализацията:

•    Как ЕС използва търговската си политика, за да защитава човешките права по света
•    Вижте инфографики за мястото на ЕС в световната търговия
•    Прочетете за търговската политика на ЕС
•    Запознайте се с ключови факти за ползите от глобализацията

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg