Новини

• Работниците ще бъде изложен на десет пъти по-ниски нива на азбест от преди
• По-модерна и чувствителна технология за откриване на азбестови влакна
• Нови изисквания за по-ефективна защита на работниците и за избягване на експозицията
Парламентът одобри нови правила за защита на работниците в ЕС от рисковете за здравето, свързани с азбеста, и за подобряване на ранното откриване на азбест.

Във вторник Парламентът прие с 614 гласа „за"„, 2 „против" и 4 „въздържал се" директива, вече е съгласувана с държавите членки, която ще намали границата на професионална експозиция на азбест и призовава за използването на по-модерни и точни технологии за откриване на наличието на тънки азбестови влакна.

По-ниско ниво на експозиция

Законът има за цел да намали експозицията на азбестови влакна до възможно най-ниското ниво. Граничната стойност на професионална експозиция (ГСПЕ) ще бъде десет пъти по-ниска, тъй като граничната стойност ще бъде намалена от 0,1 на 0,01 влакна азбест на кубичен сантиметър (cm³), без преходен период.

След максимален преходен период от шест години, държавите членки ще трябва да преминат към по-модерна и чувствителна технология, която може да открива влакна - електронна микроскопия. След това те ще имат възможност да намалят нивото до 0,002 влакна азбест на cm³, с изключение на тънки влакна, или до 0,01 влакна азбест на cm³, включително на тънки влакна.

Новите правила включват и нови изисквания за по-стабилна защита на работниците. Те ще трябва да носят индивидуално защитно и дихателно оборудване, облеклото ще трябва да се почиства безопасно, ще има процедура за деконтаминация и висококачествени изисквания за обучение на работниците.

Докладчикът по досието, Вероник Трийе-Льоноар, почина на 9 август 2023 г., преди окончателното приемане на директивата.

Цитат

Председателят на комисията по заетост и социални въпроси Драгош Пислару (Renew, Румъния) заяви: „Достигнахме една стъпка по-близо до бъдеще без азбест. Днешното гласуване е част от голямото наследство на Вероник Трийе-Льоноар, която се бори неуморно за здравето на европейските граждани. Тези нови правила относно азбеста драстично намаляват нивото на азбест, на което са изложени работниците, като ги предпазват от опасния канцероген. Но тъй като няма безопасно ниво на експозиция на азбест, новите правила също така защитават работниците, като им осигуряват защитно облекло и дихателно оборудване, защитавайки тези, които са на предната линия на работата за обновяване на сградите".

Следващи стъпки

Съветът също ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила.

Контекст

Азбестът е изключително опасен канцероген, чието наличие е проблем за редица сектори, като строителството, обновяването и противопожарната борба. Това е най-голямата причина за рак, свързан с работата: 78 % от професионалните ракови заболявания, признати в държавите членки на ЕС, са свързани с експозиция на азбест. Въпреки че всички форми на азбест са забранени в ЕС от 2005 г. насам, азбестовите влакна все още присъстват в милиони сгради и инфраструктури, причинявайки смъртта на повече от 70 000 души годишно в Европа.

Въпреки че Зеленият пакт на ЕС насърчава санирането на сградите с цел подобряване на енергийната ефективност и гарантиране на преход към чиста енергия, това означава също така, че работниците са изложени на повишен риск от професионални ракови заболявания. С тези нови правила ЕС се стреми да изпълни ангажиментите, поети в европейския план за борба с рака и плана задействие на Европейския стълб на социалните права.

При приемането на това законодателство Парламентът отговаря на очакванията на гражданите относно общите минимални стандарти за здравеопазване на равнището на ЕС, както и гарантирането на стандарти за достоен труд в рамките на световните вериги за създаване на стойност, както е посочено в предложения (10, параграфи 1 и 2 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа).

Допълнителна информация
Връзка към приетия текст
Прессъобщение след предварителното споразумение (27/06/2023)
Процедурно досие
Проучване на ЕП — Защитата на работниците от азбест по време на работа (22/09/2023)

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg