Новини

• Нов механизъм за Украйна с общ капацитет от 50 млрд. евро за периода 2024–2027 г.

• Необходимо е спешно приемане заедно с преразглеждането на дългосрочния бюджет на ЕС

• Евродепутатите гарантират по-голяма прозрачност и демократична отчетност на механизма

• Руските активи трябва да се използват за възстановяването на Украйна

Във вторник Парламентът гласува подобрено предложение за механизъм за Украйна в размер на 50 млрд. евро, целящ да подкрепи възстановяването и модернизирането на страната след 2024 г.

Европейският парламент прие своята позиция относно предложението за механизъм за Украйна с 512 гласа „за“, 45 гласа „против“ и 63 гласа „въздържал се“. Стремежът на евродепутатите беше да гарантират по-голяма демократична отчетност за механизма, насърчавайки многопартийната демокрация и изпълнението от страна на Украйна на изискванията за присъединяване към ЕС.

Необходимо е механизмът да бъде приет спешно заедно с преразглеждането на дългосрочния бюджет на ЕС

Механизмът за Украйна е част от текущото преразглеждане на дългосрочния бюджет на ЕС, който се нуждае от корекции, тъй като средствата силно намаляха вследствие на многобройните кризи, настъпили от 2021 г. насам. Евродепутатите настояват възможно най-скоро да бъде постигнато съвместно споразумение за механизма и цялостното преразглеждане на бюджета, тъй като от 2024 г. нататък няма да има разпоредби за помощ за Украйна. Пакетът следва да бъде интегриран в бюджета за следващата година, който ще бъде договорен през ноември.

Използване на руски активи и борба с корупцията

Едно от основните искания на евродепутатите е използването на активи от Руската федерация или принадлежащи на други субекти или лица, пряко свързани с агресивната война на Русия, за възстановяването на Украйна. Парламентът засили разпоредбите свързани с борбата с измамите, корупцията, конфликтите на интереси и нередностите при използването на средства на ЕС в Украйна. Дружествата под контрол на олигарси не трябва да имат право на финансиране, добавиха евродепутатите.

Повече прозрачност и по-тясно участие на Парламента

Евродепутатите измениха предложението, за да направят механизма по-прозрачен със създаването на интернет портал за финансовите операции за Украйна и нейните цели, както и за изпълнението от страната на различните етапи за получаване на помощта. Освен това ЕП изисква публично оповестяване на финансовите средства, получени от трети държави и международни организации.

Парламентът трябва да участва (чрез делегирани актове) в изготвянето на план, в който Украйна подробно описва реформите и инвестициите, които ще бъдат подкрепени от ЕС. Процесът ще включва и ефективна консултация с Върховната рада.

Следващи стъпки

Преговорите с държавите членки могат да започнат веднага след като Съветът на ЕС постигне съгласие по обща позиция.

Цитати

Михаел Галер (ЕНП, Германия), съдокладчик на комисията по външни работи, заяви: „Европейският парламент предприема решителни действия с Механизма за Украйна, като насочва 50 милиарда евро към дълбока обществена трансформация. Увеличаваме отчетността на Механизма, като гарантираме, че той не само насърчава устойчивостта и просперитета, но го прави с безпрецедентна прозрачност. В момент когато Украйна поема по изключително важния път на европейската интеграция, нашата колективна бдителност ще защити интегритета ѝ“.

Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания), съдокладчик на комисията по бюджети, заяви: „ЕС потвърждава отново солидарността си с Украйна чрез Механизма за Украйна в размер на 50 милиарда евро, който подкрепя устойчивостта на страната срещу агресия и подпомага реформите в контекста на евентуално присъединяване към ЕС. Настоятелно призоваваме държавите членки да позволят използването на замразени руски активи за финансиране на възстановяването на Украйна и подчертаваме значението на участието на Върховната рада и украинското гражданско общество в подготовката на финансовата подкрепа на ЕС“.

Контекст

На 20 юни 2023 г. Комисията предложи да се създаде специален механизъм за Украйна, с 50 млрд. евро за периода 2024–2027 г. под формата на безвъзмездни средства и заеми.

Механизмът ще замени двустранната подкрепа, която понастоящем се предоставя от ЕС в рамките на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество – Глобална Европа (ИССРМС) и 18-те млрд. евро по линия на програмата MFА+, която ще приключи в края на 2023 г. Той ще включи подкрепата, която Украйна би получила съгласно Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Допълнителна информация

Приетият доклад ще бъде достъпен тук (кликнете на 17.10.2023 г.)

Проучване на ЕП, „Създаване на механизма за Украйна: финансиране на възстановяването на Украйна и пътят ѝ към присъединяване към ЕС“ (3.10.2023 г.)

Законодателен влак: „Създаване на механизма за Украйна“

Процедурно досие

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg