Новини

• Парламентът призовава за обвързващо споразумение със Съвета на ЕС относно начините за избор на председател на Европейската комисия

• Гарантиране на правото на глас: мерки за мобилните граждани и хората с увреждания

• Предложения за по-голямо увеличение на избирателната активност в държавите членки

 

Във вторник, Европейксият парламент прие предложенията си за укрепване на демократичното измерение на европейските избори през 2024 г. и за системата за избор на водещ кандидат.

В доклада, получил 365 гласа „за“, 178 гласа „против“ и 71 гласа „въздържал се“, се призовава за мерки за стимулиране на избирателната активност на изборите, които ще се проведат между 6 и 9 юни 2024 г., така че тя да надхвърли активността, отчетена през 2019 г. Парламентът се стреми да увеличи максимално въздействието на предизборните кампании и е съсредоточен върху следизборната процедура за създаване на следващата Европейска комисия и избирането на нейния председател, както и върху това всички граждани да могат да упражнят правото си на глас.

В деня след изборите

Членовете на ЕП настояват за ясна и достоверна връзка между избора на гласоподавателите и избора на председател на Комисията. Процесът следва да зависи от осигуряването на мнозинство в Парламента в съответствие с Договора от Лисабон, казват те, и задкулисните сделки на Европейския съвет трябва да спрат. Евродепутатите искат обвързващо споразумение между Парламента и Европейския съвет, за да се гарантира, че европейските политически партии и парламентарни групи ще започват преговори за общ кандидат веднага след изборите и преди Европейският съвет да направи предложение.

Водещият кандидат на партията с най-много места в Парламента следва да ръководи процеса в първия кръг от преговорите. При необходимост процесът се направлява от председателя на Парламента. Евродепутатите очакват също така между политическите партии и групи да бъде сключено „споразумение за парламентарния мандат“ като начин за осигуряване на мнозинство в Парламента, като основа за работната програма на Комисията и като гаранция пред европейските гласоподаватели за съгласувани последващи действия след изборите.

Увеличаване на участието и гарантиране на правото на глас

Парламентът също така настоятелно призовава Съвета да приеме бързо новото европейско избирателно право и нови правила за европейските политически партии и фондации, така че поне правилата да бъдат приложими за кампанията през 2024 г. Националните и европейските политически партии следва да провеждат кампаниите си в съответствие с ценностите на ЕС и да подчертаят европейското измерение на изборите.

За да могат всички граждани на ЕС да упражнят правото си на глас, държавите членки следва да въведат мерки, чрез които хората с увреждания да получат по-лесен достъп до информационните и изборните центрове. Членовете на ЕП искат също така да насърчат ангажираността на европейските граждани от определени категории, като например живеещите в друга държава членка на ЕС, или в трета страна, както и бездомните. Други препоръки имат за цел да предпазят изборите от външна и вътрешна намеса чрез по-строги гаранции и мерки срещу дезинформацията. Евродепутатите приветстват постигнатото споразумение относно правилата за прозрачност и таргетиране на политическата реклама и признават важната роля на институционалната информационна кампания на Парламента, в сътрудничество с организациите на гражданското общество, за приноса към дебата по въпросите на европейската политика и за допълването на кампаниите на партиите.

Цитати

Съдокладчикът Свен Зимон (ЕНП, Германия) коментира: „Гласоподавателите имат нужда от яснота за влиянието на гласовете им при избора на хората и политиките на ЕС. За разлика от 2019 г. не трябва да даваме обещания, които не можем да спазим. Процесът за избор на водещ кандидат трябва отново да стане надежден. Избирането на когото и да било за председател на новосформираната Комисия изисква ясен мандат от гласоподавателите и мнозинство в Парламента.“

Съдокладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: „Проправихме пътя за препоръки към европейските политически партии за укрепване на европейското измерение на кампанията за изборите през 2024 г. Трябва да направим логото на европейските политически партии и техните публични послания по-видими. Бихме искали също така да видим конкретни следизборни процедури, с които ролята на европейските политически партии при избора на председател на Комисията да стане още по-явна и да укрепим избирателните права на всички европейски граждани.“

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите, изразени в предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа, а именно предложения 38(3), 38(4), 27(3), и 37(4) относно засилването на връзката между гражданите и техните избрани представители и борбата с дезинформацията и външната намеса.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg