Новини

• Родителството, установено от държава от ЕС, следва да се признава автоматично в целия ЕС.

• Непризнаването е възможно само на строго определени основания и след индивидуална оценка с цел предотвратяване на дискриминация

• Ново европейско удостоверение за родителство за намаляване на разходите и бюрокрацията

Парламентът подкрепи в четвъртък признаването на родителството в целия ЕС.

С 366 гласа „за“, 145 „против“ и 23 „въздържал се“ евродепутатите подкрепиха проектозакон, който гарантира, че когато родителството е установено от държава от ЕС, останалите държави членки ще го признаят. Целта е да се гарантира, че децата се ползват от същите права съгласно националното право по отношение на образованието, здравеопазването, упражняването на родителски права или наследяването.

Без промени в националното семейно законодателство

Когато става въпрос за установяване на родителство на национално равнище, държавите членки ще могат да решат дали например да приемат сурогатно майчинство, но от тях ще се изисква да признаят родителството, установено от друга държава от ЕС, независимо от начина, по който детето е било заченато, родено или какъв вид семейство има. Държавите членки ще имат възможността да не признават родителството, ако това е явно несъвместимо с обществената им политика, въпреки че това ще бъде възможно само в строго определени случаи. Всеки случай ще трябва да се разглежда индивидуално, за да се гарантира, че няма дискриминация, например срещу деца с родители от един и същ пол.

Европейско удостоверение за родителство

Евродепутатите също подкрепиха въвеждането на европейски сертификат за родителство, който има за цел да намали бюрокрацията и да улесни признаването на родителството в ЕС. Въпреки че няма да замени националните документи, той може да се използва вместо тях и ще бъде достъпен на всички езици на ЕС и в електронен формат.

Цитат

„Никое дете не следва да бъде дискриминирано заради семейството си или заради начина, по който е родено. Понастоящем децата могат да загубят родителите си, от правна гледна точка, когато влязат в друга държава членка. Това е неприемливо. С това гласуване се доближаваме до целта да гарантираме, че ако сте родител в една държава членка, сте родител във всички държави членки“, заяви докладчикът Мария-Мануел Лейтао Маркес (С&Д, Португалия) след гласуването в пленарна зала.

Следващи стъпки

След като се консултираха с Парламента, правителствата на държавите от ЕС ще вземат решение с единодушие относно окончателния вид на правилата.

Контекст

В момента два милиона деца могат да бъдат изправени пред ситуация, в която родителите им не са признати за такива в друга държава членка. Въпреки че правото на ЕС вече изисква родителството да бъде признато съгласно правата на детето в ЕС, това не е така по отношение на правата на детето съгласно националното право. Парламентът призова за трансгранично признаване на осиновяванията през 2017 г. и приветства инициативата на Комисията в своята резолюция от 2022 г. Предложението на Комисията за регламент има за цел да се отстранят съществуващите пропуски и да се гарантира, че всички деца могат да се ползват от едни и същи права във всяка държава членка.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg