Новини

• Намаляване на бюрокрацията, стимулиране на иновациите и разработване на алтернативни материали

• Амбициозни цели за рециклиране

• Стратегически партньорства с трети държави

Във вторник Парламентът окончателно даде „зелена светлина“ за плановете си за увеличаване на доставките на стратегически суровини в ЕС.

Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и по-независим, като намалява бюрокрацията, насърчава иновациите по цялата верига на създаването на стойност и подпомага малките и средните предприятия. Той също така стимулира научните изследвания, разработването на алтернативни материали и по-екологосъобразните методи за добив и производство.

Законодателството ще създаде икономически стимули и по-стабилна и сигурна бизнес рамка за проекти в областта на минното дело и рециклирането, както и по-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения.

По време на преговорите със Съвета евродепутатите се бориха за по-силен акцент върху производството и по-широкото използване на материали, които могат да заменят стратегическите суровини. Те се пребориха за определянето на цели за насърчаване на добива на стратегически суровини от отпадъчни продукти. Евродепутатите също така настояха за намаляване на бюрокрацията за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия.

Стратегически партньорства с трети държави

Членовете на ЕП също подчертаха важността на стратегическите партньорства между ЕС и трети държави за суровини от особена важност. Партньорствата ще спомогнат за разнообразяването на доставките, което ще бъде от полза за всички страни. Те осигуриха мерки за проправяне на пътя за дългосрочни партньорства, предвиждащи трансфер на знания и технологии, обучение и повишаване на квалификацията за нови работни места с по-добри условия на труд и доходи, както и добив и преработка по най-добрите екологични стандарти в страните партньори.

Цитат

Докладчикът Никола Бер (Renew, Германия) заяви: „Това законодателство представлява план за индустриална политика за сигурни и устойчиви доставки на суровини в Европа. С целенасочени икономически стимули създаваме сигурност при планирането на проекти за частните инвеститори – чрез единни звена за контакт за дружествата и бързи и прости процедури за издаване на разрешения с ясни срокове за националните органи. Това ще даде тласък на добива, преработката и рециклирането в Европа“.

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 549 гласа „за“, 49 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета преди публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Контекст

Електрически коли, слънчеви панели и смартфони – всички те съдържат суровини от изключителна важност. Те са решаващи за зеления и за цифровия преход и снабдяването с тях е важно за икономическата устойчивост на ЕС, технологичното лидерство и стратегическата автономност. От началото на войната на Русия срещу Украйна и все по-агресивната китайска търговска и индустриална политика кобалтът, литият и други суровини също се превърнаха в геополитически фактор.

На фона на глобалния преход към възобновяеми енергийни източници и цифровизацията на икономиката и обществото се очаква да се увеличи търсенето на тези стратегически суровини през следващите десетилетия.

Конференцията за бъдещето на Европа

Законодателството отразява няколко предложения от Конференцията за бъдещето на Европа; по-конкретно, предложение 5 (Устойчиво потребление, опаковане и производство) и предложение 17 (Намаляване на зависимостта на ЕС от чуждестранни участници в икономически стратегически сектори). Тези инициативи са съсредоточени върху устойчивостта, икономическата автономност и стратегическата устойчивост на сектора — ключови теми на Конференцията.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg