Новини

• Флуорсъдържащи газове, използвани в хладилници, климатици, термопомпи или противопожарна защита: флуоровъглеводородите ще бъдат напълно премахнати до 2050 г. с преминаване към благоприятни за климата решения

• По-голяма амбиция на ЕС за по-нататъшно намаляване на емисиите на озоноразрушаващи вещества, използвани в пожарогасители, аерозоли или в пенопластите за изолация

• Правила на ЕС, приведени в съответствие с Европейския зелен пакт и международните споразумения

Във вторник Парламентът одобри нови правила за свеждане до минимум на емисиите от мощни парникови газове, в съответствие с целите на ЕС и глобалните цели в областта на климата.

С 457 гласа „за“, 92 „против“ и 32 „въздържал се“ членовете на ЕП одобриха постигнатото споразумение със Съвета за по-нататъшно намаляване на емисиите от флуорсъдържащи газове. В текста се предвижда пълно премахване на флуоровъглеводородите до 2050 г., включително траектория за намаляване на квотата на ЕС за потребление между 2024 г. и 2049 г. С него се въвеждат строги изисквания, които забраняват пускането на пазара на ЕС на продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, и специфични дати за постепенното преустановяване на употребата на флуорсъдържащи парникови газове в сектори, в които е технологично и икономически осъществимо преминаването към алтернативи, като например домашни хладилни, климатични и термопомпи.

Споразумението за намаляване на емисиите на вещества, които нарушават озоновия слой беше прието с 538 гласа „за“, 8 „против“ и 13 гласа „въздържал се“. Законът въвежда изисквания за оползотворяване и рециклиране на такива вещества в строителните материали по време на санирането (намерено по-специално в пенопластите за изолация), което е основният източник на оставащите емисии на озоноразрушаващивеществав ЕС. С него също така се въвеждат строги изключения за тяхната употреба като изходна суровина (за производство на други вещества, например във фармацевтичната или химическата промишленост), като технологични агенти, в лаборатории и за противопожарна защита.

Цитати

Докладчикът Бас Ейкхаут (Зелени/ЕСА, Нидерландия) заяви: „Прекратяването на флуорсъдържащите газове е от решаващо значение не само защото тези газове са изключително вредни за климата, но и защото осигуряваме яснота и сигурност на инвестициите за промишлеността. Европейските дружества вече са в челните редици на разработването на чисти алтернативи на флуорсъдържащите парникови газове, така че този закон ще бъде от полза за климата и за европейската икономика.“

Докладчикът Йесика Полфиард (ЕНП, Швеция) заяви: „Спирането на емисиите от озоноразрушаващи вещества е от ключово значение за предотвратяване на неблагоприятните последици за здравето и околната среда, произтичащи от увредения озонов слой, и допринася за намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с целта на Европейския съюз в областта на климата.“

Следващи стъпки

След окончателното гласуване в пленарна зала Съветът ще трябва официално да одобри текстовете преди публикуването им в Официален вестник на ЕС.

Контекст

Флуорсъдържащите парникови газове, като флуоровъглеводороди, перфлуорвъглеводороди, серен хексафлуорид и азотен трифлуорид (използвани в хладилници, климатици, термопомпи, противопожарна защита, пенопласт или електрическо комутационно оборудване) и озоноразрушаващи вещества, като халони (използвани в пожарогасители), метилбромид (използвани за борба с вредителите) и ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (използвани в хладилници и климатични системи) са парникови газове, произведени от човека с висок потенциал за глобално затопляне. Емисиите от тези газове трябва да бъдат допълнително намалени, за да се допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата и да се спазват международните споразумения (Монреалския протокол и свързаното с него изменение от Кигали).

С приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да подкрепи прехода към устойчив модел на растеж и да насърчава по-екологични производствени процеси, както е посочено в предложение 11, параграф 1 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg