Новини

• Настоящите правила ограничават защитата от омраза до конкретни мотиви, като раса, религия или национален произход

• Евродепутатите критикуват бездействието на Съвета, въпреки увеличаването на случаите на реч на омраза и престъпления от омраза

• Свободата на изразяване не следва да се използва като щит за реч на омразата, и за престъпления от омраза, онлайн или офлайн

Евродепутатите призовават Съвета най-накрая да постигне напредък по законодателството, за да се гарантира адекватно ниво на защита от омраза за всички в Европа.

Съветът следва да приеме решение за включване на речта на омразата и престъпленията от омраза сред престъпленията в списъка по член 83, параграф 1 от ДФЕС (т.нар. „списък на престъпления в ЕС“) до края на настоящия законодателен мандат, посочва Парламентът в доклада, приет в четвъртък с 397 гласа „за“, 121 „против“ и 26 „въздържал се“. Това са особено тежки престъпления с трансгранично измерение, за които Парламентът и Съветът могат да установят минимални правила за определяне на престъпленията и санкциите.

Необходимост от единен подход за борба с омразата

Членовете на ЕП се стремят да осигурят универсална защита за всички, със специален акцент върху таргетирани лица и уязвимите групи и общности. Понастоящем наказателните закони на държавите членки разглеждат речта на омразата и престъпленията от омраза по различни начини, докато правилата на ЕС се прилагат само когато тези престъпления са извършени въз основа на раса, цвят на кожата, религия, произход или национален или етнически произход.

С увеличаването на случаите на реч на омразата и на престъпления от омраза в Европа, изминаха две години от внасянето на съответното предложение на Комисията и липсата на напредък по него от страна на Съвета. Евродепутатите призовават „клаузите за преход“ да се използват за преодоляване на пречките, породени от необходимостта от единодушие.

Отчитане на обстоятелствата, пред които са изправени жертвите

Парламентът призовава Комисията да обмисли „отворен“ подход, при който основанията за дискриминация няма да бъдат ограничени до затворен списък, за да се гарантира, че правилата обхващат инциденти, мотивирани от нова и променяща се социална динамика. Той подчертава, че свободата на изразяване, колкото и важна да е, не трябва да се използва като щит срещу омразата и подчертава, че злоупотребата с интернет и бизнес модела на платформите на социалните медии допринася за разпространението и засилването на речта на омразата.

Членовете на ЕП също така призовават да се обърне специално внимание на непълнолетните лица, включително по отношение на малтретиране в училищата и кибертормоза, и призовават за стабилна нормативна рамка за жертвите с прилагане на междусекторен подход, обучение за съответните специалисти и мерки за гарантиране на безопасен достъп до независимо правосъдие, специализирани услуги за подкрепа и обезщетения за жертвите, както и безопасна среда за подобряване на докладването на инциденти.

Цитат

Докладчикът Майте Пагасауртундуа (Renew, Испания) коментира: „В допълнение към липсата на всеобхватна европейска правна рамка за справяне с речта на омразата и престъпленията от омраза, ние сме изправени пред нова социална динамика, чрез която нормализирането на омразата се развива много бързо. Трябва да се защитим като общество и да защитим хората, които са нападани, преследвани и тормозени, като същевременно реагираме на радикалните социални мрежи и крайната поляризация, които осигуряват плодородна почва за поведение, което нарушава основните права. Отправяме искане към Съвета най-накрая да даде зелена светлина на законодателството срещу речта на омраза и престъпленията от омраза на равнището ЕС, винаги в съответствие с принципа на пропорционалност и гарантиране на свободата на изразяване на гражданите.“

 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg