Новини

Днес сме една стъпка по-близо до създаването на европейска диплома за висше образование — нов вид доброволна съвместна програма между университети от различни държави от ЕС, която ще бъде призната в целия Съюз. Това става след като Комисията представи пакет от мерки за постигане на напредък в трансграничното сътрудничество между висшите училища.

Създаването на европейска диплома за висше образование ще бъде от полза за студентите, като стимулира образователната мобилност и направи притежателите на подобна диплома по-привлекателни за работодателите. Също така, това ще помогне да се задоволи търсенето на пазара на труда и в крайна сметка ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на Европа.

Пакетът съдържа три инициативи, насочени към преодоляване на правните и административните пречки пред създаването на конкурентоспособни програми за съвместни дипломи на ниво бакалавър, магистър или доктор. Важно е да се отбележи, че това се прави при пълно зачитане на автономността на университетите и на компетентността на държавите от ЕС и регионалните правителства в областта на висшето образование.

Първата от тези инициативи е планът за европейска диплома за висше образование, в който се посочват конкретни начини за сътрудничество между държавите от ЕС и сектора на висшето образование. Предвид многообразието на европейските системи за висше образование, планът ще следва постепенен подход с два възможни входни пункта

  • подготвителен европейски знак: съвместните програми, които отговарят на предложените европейски критерии, ще получат подготвителен европейски знак, а заедно със своята съвместна диплома, студентите ще получават сертификат със знак за европейска диплома за висше образование
  • европейска диплома: нов вид автоматично признавана квалификация, заложена в националното законодателство и присъждана съвместно от няколко университета или от общ правен субект, учреден от съответните университети.

В подкрепа на това и на сектора на висшето образование в по-общ план, в пакета са включени две други инициативи. В рамките на едната се търсят начини за подобряване на процесите за осигуряване на качество и автоматичното признаване на квалификациите във висшето образование, а другата проучва възможностите академичните кариери да станат по-привлекателни и устойчиви.

За повече информация

Специален уебсайт за пакета за висшето образование

Информационен документ за европейската диплома за висше образование

„Еразъм+“

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg