Новини
  • Правото на аборт е основно право

  • Държавите членки трябва напълно да декриминализират абортите

  • Групи, противопоставящи се на правото на избор не трябва да получaват финансиране от ЕС

  • Образованието в областта на сексуалността и взаимоотношенията трябва да е достъпно за всички

Евродепутатите призовават Съвета да включи сексуалното и репродуктивното здраве и правото на безопасен и законен аборт в Хартата на основните права на ЕС.

В резолюция, приета в четвъртък с 336 гласа „за“, 163 „против“ и 39 „въздържал се“, евродепутатите искат да затвърдят правото на аборт в Хартата на основните права на ЕС — искане, което са отправяли няколко пъти. Евродепутатите осъждат отстъплението по отношение на правата на жените и всички опити за ограничаване или премахване на съществуващите защити за сексуалното и репродуктивното здраве и права (СРЗП) и равенството между половете в световен мащаб, включително в държавите членки на ЕС.

Те искат член 3 от Хартата да бъде изменен, за да гласи, че „Всеки има право на телесна автономност, на свободен, информиран, пълен и всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права, както и до всички свързани здравни услуги без дискриминация, включително достъп до безопасен и законен аборт“.

Текстът настоятелно приканва държавите членки да декриминализират напълно абортите в съответствие с насоките на СЗО от 2022 г. и дапремахнат и да се борят срещупречките пред аборта,като призовават Полша и Малта да отменят своите закони и други мерки относно забраните и ограниченията на абортите. Членовете на ЕПсе противопоставят на факта, че в някои държави членки абортите се отказватотпрактикуващи лекари, а в някои случаи и от цели медицински институции, въз основа на клауза за „съвестта“, често в ситуации, при които всяко забавяне застрашава живота или здравето на пациента.

Образование и висококачествени грижи

Методите и процедурите за аборт трябва да бъдат задължителна част от учебната програма за лекари и студенти по медицина, заявява Парламентът. Държавите членки следва да гарантират достъп до пълния набор от услуги в областта на СРЗП, включително всеобхватно и съобразено с възрастта образование в областта на сексуалността и взаимоотношенията. Следва да се предоставят достъпни, безопасни и безплатни контрацептивни методи и консумативи, както и консултации по семейно планиране, като се обръща специално внимание на достигането до уязвимите групи. Жените, живеещи в бедност са непропорционално засегнати от правни, финансови, социални и практически пречки и ограничения по отношение на абортите, казват евродепутатите, призовавайки държавите членки да премахнат тези пречки.

Спиране на финансирането от ЕС на групи против правото на избор

Евродепутатите са обезпокоени от значителното увеличаване на финансирането на групи, противопоставящи се на равенството между половете и против правото на избор по света, включително в ЕС. Те призовават Комисията да гарантира, че организациите, работещи срещу равенството между половете и правата на жените, включително репродуктивните права, не получават финансиране от ЕС. Държавите членки и местните органи на управление трябва да увеличат разходите си за програми и субсидии за услуги в областта на здравеопазването и семейното планиране.

 

Контекст

Франция стана първата страна, която утвърди правото на аборт в конституцията си на 4 март 2024 г. Здравеопазването, включително сексуалното и репродуктивното здраве, попада в обхвата на националните правомощия. Промяната на Хартата на основните права на ЕС с цел включване на абортите ще изисква единодушно съгласие от всички държави членки.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg