Новини

Европейската комисия започна обществена консултация, с която прикани заинтересованите страни да коментират проект за целенасочени изменения на правилата за помощ в малък размер (de minimis) за селскостопанския сектор – Регламент de minimis в селското стопанство. Обществената консултация продължава до 21 юли 2024 г. 

Регламентът освобождава малките суми от контрола върху държавните помощи, тъй като се смята, че те не оказват въздействие върху конкуренцията и търговията в рамките на единния пазар. Сега държавите членки могат да предоставят подпомагане на селскостопанския сектор в размер до 20 000 или 25 000 евро на бенефициер за период от три бюджетни години без предварително уведомление за одобрение от Комисията. 

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Преразглеждаме правилата за помощ в малък размер за селскостопанския сектор, за да помогнем на стопаните да се справят с инфлационния натиск и високите цени на суровините. Предложените целеви изменения ще улеснят и ускорят предоставянето от държавите членки на помощ в малък размер чрез повишаване на таваните. Предлагаме също така централен регистър, за да се улесни контролът на помощта de minimis и да се намалят задълженията за земеделските стопани. Насърчаваме всички заинтересовани страни да споделят с нас своите виждания по този проект."

Срокът на действие на Регламента за помощта de minimis в селското стопанство изтича на 31 декември 2027 г.  

Проектът за изменения включва следните промени: 

  • Увеличаването на максималния таван de minimis за всяко дружество за три години, от 25 000 евро на 37 000 евро, за да се отчете инфлацията. 
  • Корекцията на „националните тавани“, които се изчисляват въз основа на стойността на селскостопанската продукция. Настоящите правила вземат предвид референтния период 2012—2017 г. за това изчисление. Този референтен период ще бъде разширен до 2012—2023 г., което позволява да се вземе предвид повишената стойност на селскостопанското производство и се да увеличи националният лимит. 
  • Максималният размер на помощта ще се изчислява за период от три години вместо за три бюджетни години в съответствие с несекторните общи правила de minimis
  • Въвеждане на задължителен централен регистър на помощта de minimis на национално или европейско равнище, за да се повиши прозрачността и да се намали административната тежест за земеделските стопани, които понастоящем използват система за лична декларация, и тъй като вече няма да е необходимо сами да следят за спазването (понастоящем такива централни регистри са само доброволни за държавите членки). 

Предложените изменения ще разширят възможностите на държавите членки да предоставят подкрепа на земеделските стопани по по-опростен, бърз, пряк и ефикасен начин, като не е необходимо Комисията да бъде уведомявана за такава помощ, нито тя да бъде одобрявана от нея. 

Преразглеждането ще удължи срока на действие на регламента до 2032 г. 

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

vote2024

 

Кои сме ние
ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Стара Загора е член на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България, която от своя страна е част от група центрове EUROPE DIRECT, разположени в цяла Европа. Благодарение на тези центрове гражданите имат достъп до Европа и могат да участват в дебати за бъдещето на ЕС. Мрежата се ръководи от Европейската комисия.

Можете да ни задавате въпроси за политиките, програмите и приоритетите на ЕС и да се включите в мероприятия за бъдещето на ЕС.

Освен това посещаваме училищата, където правим презентации, организираме дискусии за ЕС и осигуряваме официални публикации.

Предоставяните от нас услуги са безплатни за участващите граждани.

Имайте предвид, че не предлагаме правни консултации, нито тълкуване на законодателството на ЕС.

За да получите повече информация за центровете в държавите — членки на ЕС, включително в България, щракнете тук.

Свържете се с нас

ЕВРОПА ДИРЕКТНО СТАРА ЗАГОРА

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №127

Телефон: 042 605 007

ел.поща: 

Работно време

Понеделник -четвъртък: 09:00-12:30 / 13:30-18:00

Петък: 9:00-12:30 / 13:30-17:00

Социални медии

https://www.facebook.com/europedirectstarazagora

https://twitter.com/europedirectsz

Уебстраница/Уебсайт

https://www.europedirect.szeda.eu/

Електронната книга „Европейски приказки под липите" е второ допълнено издание. Първата версия е създадена в рамките на EUROWEEK 2010 STARA ZAGORA. Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:
 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Едно от най-успешните издания на Европа Директно – Стара Загора, създадено от колегите ни от Мадрид, също се нуждаеше от промяна, за да влезе в крак с новите условия. Отново с помощта на Европа Директно – Мадрид, екипът ни обнови „Познавате ли природата на Европейския съюз?" и я предоставя за свободен достъп за всички електронни четци. Приятно забавление! Изтеглете книгата в различни формати за електронни устройства:

 epub logo pdf icon mobi fb2 lit-icon txt

Европа Директно Стара Загора - дейност, мисия, функции

Работа в Европа

  • 1
  • 2
  • 3

mir-large

movebg

Полезни връзки

rep_office_b
button_ep_bg

eesc
politiki
solvit_b
eubookshop

 

yourvoicebanner_150x70_bg
eud
button_youreurope_en
europaeu

europasspurple_bg
button_epso_en


justice
button_eutube
logo_CoR_bg

 

 aktivnipotrebiteli1

diversity_bg

kids-corner_bg