Много от Агенциите на Общността също предлагат възможности за стажове: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm