Икономическият и социален комитет предлага платени стажове за лица със завършено висше образование два пъти годишно (през февруари и септември). Има възможност и за кратки, неплатени стажове от един до три месеца за студенти, които трябва да завършат период на професионално обучение в рамките на академичната си програма.

За повече информация:

http://www.eesc.europa.eu/organisation/tgj/trainees/index_en.asp