Европейската централна банка набира стажанти през цялата година за период от три месеца до една година. Кандидатите трябва да имат степен на завършено висше образование в някоя от следните области: икономика, финанси, бизнес администрация, право, човешки ресурси, превод и др. В зависимост от функциите на дирекцията, която набира стажанти, обаче, могат да се търсят кандидати и от други специалности.

Желаещите се приканват да посещават редовно интернет-страницата на ЕЦБ, където се публикуват всички актуални обяви за стажове.