Всички актуални конкурси за работа се публикуват на този сайт:

http://www.eib.org/about/jobs/index.htm