Два пъти в годината (през септември и януари) Европейският омбудсман предлага стажове за дипломирани юристи с добри познания по общностно право. Стажовете се провеждат в Страсбург или Брюксел за период между четири месеца и една година.

За повече информация:

http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm