Най-голямата международна студентска организация AIESEC предлага целогодишни стажове за настоящи и бивши студенти до 30 години. Всяка година над 10 000 от членовете на AIESEC имат възможност да живеят в чужбина и да работят в сферата на мениджмънта, технолигиите, образованието и социалните дейности.

Подборът се прави след проверка на опита и мотивацията на кандидатите, както и тестване на техните езикови умения. Стажантите получават пълно съдействие от екипа на AIESEC при подготовката за заминаването си, процеса на намиране на стаж, интеграцията по време на престоя в чужбина, както и реинтеграцията след завръщането си от професионалния стаж.

Партньори на AIESEC са едни от най-утвърдените световни компании като Microsoft, HP, DHL, Electrolux и още хиляди други компании от целия свят, различни по големина и сфера на дейност. В момента има налични стажове за редица европейски държави, както и за Бразилия, Русия, Мексико и Турция.


За повече информация: http://plovdiv.aiesec.bg/internships/