5-месечни платени стажове в Комитета на регионите с начало 16 септември 2011, краен срок за онлайн кандидатстване - 31 март 2011