Дирекция „Устен превод” на Европейския парламент не предлага основни курсове за лица, притежаващи дипломи по езикови специалности и желаещи да специализират конферентен превод, тъй като съгласно принципа на субсидираността това е задължение на националните органи на държавите-членки.

Ако вече притежавате квалификация в областта на конферентния превод и езиковата Ви комбинация отговаря на изискванията на институцията, бихте могли да кандидатствате за полагането на изпит за акредитация или да се явите на открит конкурс (виж Устен превод за Европа).

В случай че Вие:

  • сте завършили магистратура по конферентен превод с висока оценка, и

  • възнамерявате да държите теста за акредитация на устни преводачи към европейските институции, бихте могли да обсъдите с координатора на вашия магистърски курс възможността да изкарате един срок в курс по устен превод към избран европейски университет като предоставяте лингвистична подкрепа на други студенти – устни преводачи, като същевременно продължавате да упражнявате своите умения, докато се подготвяте за теста за акредитация. Вашият координатор може в такъв случай да Ви препоръча пред Генералната дирекция за устни преводи към Европейския парламент, която в зависимост от приоритетите на службата и наличните места би могла да вземе решение за отпускане на стипендия за покриване на престоя ви в чужбина.

Други възможности

Ако проявявате интерес към кариерата на конферентен преводач, но все още не притежавате необходимите квалификации, редица университети в Европа предлагат курсове за придобиването на квалификации в областта на писмения и конферентния превод. Със списък на университетите, които предлагат такива курсове, можете да се запознаете тук.

Ако вече притежавате диплома по друга специалност, но независимо от това желаете да придобиете квалификация на конферентен преводач, навярно ще се заинтересувате от това, че «Европейски магистърски програми» по тази специалност предлагат редица европейски институции за висше образование.